Strzelce Krajeńskie Średniowieczny kościół Rynek Miejski Baszta Czarownic Piękno polskich lasów Urokliwie miejsca Sporty wodne Jezioro Lipie w Długiem

Strzelce Krajeńskie

Ziemia strzelecka jest rejonem wybitnie rolniczym, z mocno zaakcentowaną gospodarką leśną, dobrze rozwiniętym handlem i usługami oraz niewielkim przemysłem - głównie w branży metalowej.

Średniowieczny kościół

Trójnawowy gotycki kościół powstał w XV wieku z ceramicznej cegły w miejscu wcześniej świątyni z XIII wieku, spalonej podczas husyckiego najazdu.

Rynek Miejski

Rynek Miejski oraz neorenesansowy ratusz (1870-72), obecnie budynek Sądu.

Baszta Czarownic

Zgodnie z legendą do jej budowy użyto prochów spalonej na stosie czarownicy.

Piękno polskich lasów

Lasy to jedno z największych bogactw Gminy Strzelce Krajeńskie

Urokliwie miejsca

Na miłośników kajakarstwa czekają urokliwe trasy wodne.

Sporty wodne

W miejscowości Długie, nad jeziorem Lipie można skorzystać z bogatej bazy sprzętów wodnych. Można też przeżyć wspaniałą, żeglarską przygodę...

Jezioro Lipie w Długiem

Plaża, słońce i czysta woda. Długie to idealne miejsce na udane wakacje.
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Historia współpracy z Aabybro

Rok 1993

•   16 marca 1993 roku władze Strzelec Krajeńskich złożyły w Ambasadzie Królestwa Danii pismo, w którym wyraziły chęć nawiązania partnerskiej współpracy z miastem duńskim.

•   W dniu 28 sierpnia 1993 podczas oficjalnej wizyty delegacji z Aabybro, na czele której stał burmistrz Ole Lykkegard Andersen została podpisana Umowa o Współpracy między gminami. Ze strony władz miasta Strzelce umowę podpisał burmistrz Jan Chmiel.

Rok 1994

•    Realizując założenia tej umowy w 1994 roku wielokrotnie dochodziło do wizyt przedstawicieli obu gmin.

     Delegacja ze Strzelec zapoznała się miedzy innymi z systemem zaopatrzenia ludności Aabybro w wodę, gaz oraz z organizacją oczyszczania miasta.

     We współpracę oprócz władz samorządowych zaangażowane są także różne środowiska mieszkańców gminy - szkoły, rolnicy, artyści ludowi, zespoły muzyczne, artystyczne, kluby sportowe, środowiska biznesu i lokalna prasa.

     Zrealizowano wiele ciekawych projektów i programów dofinansowanych, także przez Unię Europejską.

•    20 - 21. 01. 1994 roku w Strzelcach Krajeńskich odbyło się spotkanie robocze w celu omówienia projektu budowy polskiej oczyszczalni ścieków.

•    W marcu 1994 roku zespoły muzyczne ze Strzelec uczestniczyły w

     „ Rocktriatlonie" w Aabybro.

•   Młodzież z Rotary Club złożyła wizytę w Danii.

•   W maju w Aabybro zorganizowano Konferencję Miast Zaprzyjaźnionych, na którą udała się 12 osobowa delegacja ze Strzelec.

•   W czasie wizyty w listopadzie 1994 r. w Strzelcach delegacji władz z Aabybro podjęto próbę współpracy w dziedzinie przetwórstwa rolno-spożywczego i mleczarstwa. Zaproponowano organizację praktyk rolniczych dla uczniów z Technikum Mechanizacji Rolnictwa   w gospodarstwach duńskich rolników.


Rok 1995

•    W 1995 r. wiele z tych planów zostało zrealizowane. Systematycznie następowała wymiana informacji turystycznych w wyniku której każdego roku w gminie Strzelce spędza urlop kilka duńskich rodzin.

•    W roku 1995 uczniowie Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Strzelcach  Krajeńskich rozpoczęli odbywanie praktyk rolniczych. Pobyt edukacyjny wraz z praktykami odbył się dzięki finansowej pomocy Unii Europejskiej i jej funduszy przeznaczonych dla Europy Wschodniej.

     Ponadto w Strzelcach Kraj. od stycznia 95 r. zaczęła działalność Spółka „Sanita", która jest firmą duńską zajmującą się produkcją butów i wkładek do butów.

     Podobną do „Sanity" jest firma „Jaco" działająca również w przemyśle obuwniczym.

•    W dniach 15-17 września w „Jarmarku Strzeleckim" uczestniczyli przedstawiciele z gminy Aabybro

Rok 1996

•   16-18 kwietnia 1996 r. odbyło się w Aabybro oficjalne  polsko-duńskie spotkanie.

•   10 - 12 maja 1996 w Hali Sportowej w Aabybro miały miejsce „Targi przemysłu, kultury, handlu i sprzedaży

   Strzelce Kraj. reprezentowali między innymi:

   Danuta Ławnik , Anna Gabryelów ,Janusz Kupczyński

   Nasza gmina przedstawiała ofertę gospodarczą, walory i oferty turystyczne.

•   12- 15 września 1996 roku w Strzelcach przebywało 8 rodzin duńskich, był to czas pokrywający się z Dniem Aabybro w ramach Dni Strzelec i Dożynkami Gminnymi.

   Goście zwiedzili miasto i firmy związane z rolnictwem.

•   Jesienią tego roku nawiązano kontakt z duńskim biurem podróży SES - Rejser Aabybro w celu planowania wycieczek dla myśliwych do Strzelec Krajeńskich.

•   Na początku października gościła w Strzelcach grupa rolników z Aabybro.

Rok 1997

•    Od 24-26 lutego 1997 r. w Aabybro odbyło się spotkanie przedstawicieli

    zaprzyjaźnionych miast celem podsumowania oficjalnie podjętych decyzji w zakresie współpracy gmin. Omówiono sprawy dotyczące plantacji i sprzedaży owoców na przetwórstwo rozwój turystyki, odwiedzanie targów, wizytę polskich rolników w Aabybro.. Rozmawiano także na temat różnic jak i podobieństw w polskim i duńskim systemie szkolnictwa.

•    W dniach 14-17 kwietnia 97 r. w Strzelcach Krajeńskich gościła delegacja nauczycieli z Aabybro. Burmistrz Romuald Gawlik podkreślił jak ważne jest dla naszej gminy włączenie do współpracy młodzieży. Podczas rozmów ustalono terminy wymiany młodzieży i jej przebieg.

•    W lipcu oraz we wrześniu młodzież ze Strzelec odbywała praktyki w gminie Aabybro.

•    18 osobowa delegacja rolników ze Strzelec Krajeńskich przebywała w Danii w dniach od 9 do 12 października 1997 r. Program obejmował zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarstw indywidualnych, sposobem funkcjonowania spółdzielni rolniczych i firm związanych z rolnictwem.

Rok 1998

•   W związku z piątą rocznicą podpisania umowy o współpracy do Strzelec w dniach 12-13 maja 1998 roku przyjechała duńska delegacja z Aabybro. Dokonano podsumowania wzajemnych kontaktów

•   W roku tym kontynuowano także praktyki rolnicze dla strzeleckich uczniów w Aabybro

Rok 1999

•    W ramach  wymiany od 17 - 21 maja 1999 roku gościła w Strzelcach ponad 30 osobowa grupa młodzieży i nauczycieli z Aabybro

•    Od 20 czerwca 1999 roku przez cztery dni gościł w Strzelcach chór „Delight" z Aabybro oraz grupa malarek, których prace zostały wyeksponowane na wystawie w strzeleckiej kawiarni „Moana". Młodzi artyści koncertowali w szkołach. Odbyły się również dwa koncerty chóralne. „Pobyt zaprzyjaźnionych chórzystów zakończył się udziałem w polskim obrzędzie ludowym „nocy świętojańskiej

•    Delegacja ze Strzelec Krajeńskich od 8 do 10 października 1999 roku przebywała w Aabybro na „Targach handlowych i kulturalnych". Miasto nasze reprezentowali malarze, m.in. Jan Prokop, Mirosław Parzych, chór „Schola", przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy.