PGK Strzelce Krajeńskie Bezpłatne sms-y Konkurs Ofert Urząd Miejski do 16:30

PGK Strzelce Krajeńskie

Trwa Program Oddłużeniowy i Program Świadczeń Rzeczowych. Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2016. Kontakt: PGK Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15 w Strzelcach Krajeńskich (pokój nr 3)

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Konkurs Ofert

Można już składać oferty realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie. Termin składania ofert mija 16 lutego 2016 roku (godzina 14:00).

Urząd Miejski do 16:30

Mieszkańcy będą mieli możliwość załatwiania spraw z wybranym pracownikiem, w każdą środę do godziny 16:30.
PL EN DE
Przerwa w dostawie wody na terenie całego miasta - 12 lutego 2016 od 16:00 do 20:00
Oświetlenie ulic al. Wolności i Moniuszki może nie działać. Trwają prace naprawcze.
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Historia współpracy z Aabybro

Rok 1993

•   16 marca 1993 roku władze Strzelec Krajeńskich złożyły w Ambasadzie Królestwa Danii pismo, w którym wyraziły chęć nawiązania partnerskiej współpracy z miastem duńskim.

•   W dniu 28 sierpnia 1993 podczas oficjalnej wizyty delegacji z Aabybro, na czele której stał burmistrz Ole Lykkegard Andersen została podpisana Umowa o Współpracy między gminami. Ze strony władz miasta Strzelce umowę podpisał burmistrz Jan Chmiel.

Rok 1994

•    Realizując założenia tej umowy w 1994 roku wielokrotnie dochodziło do wizyt przedstawicieli obu gmin.

     Delegacja ze Strzelec zapoznała się miedzy innymi z systemem zaopatrzenia ludności Aabybro w wodę, gaz oraz z organizacją oczyszczania miasta.

     We współpracę oprócz władz samorządowych zaangażowane są także różne środowiska mieszkańców gminy - szkoły, rolnicy, artyści ludowi, zespoły muzyczne, artystyczne, kluby sportowe, środowiska biznesu i lokalna prasa.

     Zrealizowano wiele ciekawych projektów i programów dofinansowanych, także przez Unię Europejską.

•    20 - 21. 01. 1994 roku w Strzelcach Krajeńskich odbyło się spotkanie robocze w celu omówienia projektu budowy polskiej oczyszczalni ścieków.

•    W marcu 1994 roku zespoły muzyczne ze Strzelec uczestniczyły w

     „ Rocktriatlonie" w Aabybro.

•   Młodzież z Rotary Club złożyła wizytę w Danii.

•   W maju w Aabybro zorganizowano Konferencję Miast Zaprzyjaźnionych, na którą udała się 12 osobowa delegacja ze Strzelec.

•   W czasie wizyty w listopadzie 1994 r. w Strzelcach delegacji władz z Aabybro podjęto próbę współpracy w dziedzinie przetwórstwa rolno-spożywczego i mleczarstwa. Zaproponowano organizację praktyk rolniczych dla uczniów z Technikum Mechanizacji Rolnictwa   w gospodarstwach duńskich rolników.


Rok 1995

•    W 1995 r. wiele z tych planów zostało zrealizowane. Systematycznie następowała wymiana informacji turystycznych w wyniku której każdego roku w gminie Strzelce spędza urlop kilka duńskich rodzin.

•    W roku 1995 uczniowie Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Strzelcach  Krajeńskich rozpoczęli odbywanie praktyk rolniczych. Pobyt edukacyjny wraz z praktykami odbył się dzięki finansowej pomocy Unii Europejskiej i jej funduszy przeznaczonych dla Europy Wschodniej.

     Ponadto w Strzelcach Kraj. od stycznia 95 r. zaczęła działalność Spółka „Sanita", która jest firmą duńską zajmującą się produkcją butów i wkładek do butów.

     Podobną do „Sanity" jest firma „Jaco" działająca również w przemyśle obuwniczym.

•    W dniach 15-17 września w „Jarmarku Strzeleckim" uczestniczyli przedstawiciele z gminy Aabybro

Rok 1996

•   16-18 kwietnia 1996 r. odbyło się w Aabybro oficjalne  polsko-duńskie spotkanie.

•   10 - 12 maja 1996 w Hali Sportowej w Aabybro miały miejsce „Targi przemysłu, kultury, handlu i sprzedaży

   Strzelce Kraj. reprezentowali między innymi:

   Danuta Ławnik , Anna Gabryelów ,Janusz Kupczyński

   Nasza gmina przedstawiała ofertę gospodarczą, walory i oferty turystyczne.

•   12- 15 września 1996 roku w Strzelcach przebywało 8 rodzin duńskich, był to czas pokrywający się z Dniem Aabybro w ramach Dni Strzelec i Dożynkami Gminnymi.

   Goście zwiedzili miasto i firmy związane z rolnictwem.

•   Jesienią tego roku nawiązano kontakt z duńskim biurem podróży SES - Rejser Aabybro w celu planowania wycieczek dla myśliwych do Strzelec Krajeńskich.

•   Na początku października gościła w Strzelcach grupa rolników z Aabybro.

Rok 1997

•    Od 24-26 lutego 1997 r. w Aabybro odbyło się spotkanie przedstawicieli

    zaprzyjaźnionych miast celem podsumowania oficjalnie podjętych decyzji w zakresie współpracy gmin. Omówiono sprawy dotyczące plantacji i sprzedaży owoców na przetwórstwo rozwój turystyki, odwiedzanie targów, wizytę polskich rolników w Aabybro.. Rozmawiano także na temat różnic jak i podobieństw w polskim i duńskim systemie szkolnictwa.

•    W dniach 14-17 kwietnia 97 r. w Strzelcach Krajeńskich gościła delegacja nauczycieli z Aabybro. Burmistrz Romuald Gawlik podkreślił jak ważne jest dla naszej gminy włączenie do współpracy młodzieży. Podczas rozmów ustalono terminy wymiany młodzieży i jej przebieg.

•    W lipcu oraz we wrześniu młodzież ze Strzelec odbywała praktyki w gminie Aabybro.

•    18 osobowa delegacja rolników ze Strzelec Krajeńskich przebywała w Danii w dniach od 9 do 12 października 1997 r. Program obejmował zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarstw indywidualnych, sposobem funkcjonowania spółdzielni rolniczych i firm związanych z rolnictwem.

Rok 1998

•   W związku z piątą rocznicą podpisania umowy o współpracy do Strzelec w dniach 12-13 maja 1998 roku przyjechała duńska delegacja z Aabybro. Dokonano podsumowania wzajemnych kontaktów

•   W roku tym kontynuowano także praktyki rolnicze dla strzeleckich uczniów w Aabybro

Rok 1999

•    W ramach  wymiany od 17 - 21 maja 1999 roku gościła w Strzelcach ponad 30 osobowa grupa młodzieży i nauczycieli z Aabybro

•    Od 20 czerwca 1999 roku przez cztery dni gościł w Strzelcach chór „Delight" z Aabybro oraz grupa malarek, których prace zostały wyeksponowane na wystawie w strzeleckiej kawiarni „Moana". Młodzi artyści koncertowali w szkołach. Odbyły się również dwa koncerty chóralne. „Pobyt zaprzyjaźnionych chórzystów zakończył się udziałem w polskim obrzędzie ludowym „nocy świętojańskiej

•    Delegacja ze Strzelec Krajeńskich od 8 do 10 października 1999 roku przebywała w Aabybro na „Targach handlowych i kulturalnych". Miasto nasze reprezentowali malarze, m.in. Jan Prokop, Mirosław Parzych, chór „Schola", przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy.