Bezpłatne sms-y

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Szkoły Ponadgimnazjalne

 

Zespół Szkółul. Kościuszki 29
66-500 StrzelceKrajeńskie
tel./fax (95) 763 11 27

e-mail: liceumstrzelce@gmail.com
http: www.liceumstrzelce.republika.pl

Szkoła została utworzona w roku 1964 jako Liceum Ogólnokształcące. Początkowo przez jeden rok funkcjonowała kątem w Szkole Podstawowej nr 1, następnie w latach 1965 - 1967 w budynku zastępczym przy ul. Strzeleckiej 7 (obecna biblioteka). 
Od 4 września 1967 roku liceum miało już swoją siedzibę w nowo wybudowanym obiekcie przyul.Kościuszki29. 
Od 1964 szkoła rozwijała się i przeobrażała organizacyjnie. W jej strukturze okresowo istniały następujące elementy: Szkoła Podstawowa, Liceum dla Pracujących, Studium Policealne, Biblioteka Szkolno-Pedagogiczna i  inne.

Aktualnie szkoła nosi nazwę Zespół Szkół, kształci się tu blisko 300 uczniów. 
W jego skład wchodzą:
1. Liceum Ogólnokształcące im. Macieja Rataja - trzyletnia szkoła ponadgimnazjalna o rozszerzeniach: języki obce, geografia, matematyka, informatyka , fizyka, chemia, biologia, historia, język polski , WOS
2. Technikum 4- letnie kształcące w zawodzie technik żywienia i  usług gastronomicznych
Uczniowie mają możliwość nauki następujących języków obcych: angielskiego, francuskiego i niemieckiego.
Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w różnych dziedzinach. Gwarantują im to prowadzone  zajęcia pozalekcyjne: koła przedmiotowe, Klub Sportowy UKS "Ogólniak", działania samorządu uczniowskiego.
Imprezy szkolne: "Ratajada" - młodzież przeciw uzależnieniom, Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, zjazdy absolwentów (co pięć lat), „NAUCZYCIELSKIE HELIOSY”.
Liceum Ogólnokształcące im. Macieja Rataja w roku 2014 obchodzi 50-lecie swojego istnienia.

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego

Al. Wolności 7
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. 0048 (95) 763 11 45
tel./fax 0048 (95) 763 11 47
e-mail: zsckustrzelce@op.pl
http://www.zsckustrzelce.neostrada.pl
Rok założenia: 1951

Aktualne kierunki kształcenia:

TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA w zawodach : mechanik pojazdów samochodowych oraz wielozawodowa
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (zaoczne)


Uczniowie mają możliwość nauki następujących języków obcych: angielskiego i niemieckiego oraz możliwość wyboru dwóch przedmiotów w zakresie rozszerzonym.
Ponadto placówka organizuje w ramach projektów z Unii Europejskiej :
- Kursy spawacza w osłonie CO2,

- Kursy operatorów wózków widłowych

- Kursy na prawo jazdy kategorii B.