Nowy harmonogram wywozu odpadów Bezpłatne sms-y

Nowy harmonogram wywozu odpadów

Celowy Związek Gmin w Starym Kurowie informuje, że od 1 kwietnia zmienia harmonogram wywozu odpadów z terenu naszej gminy. Aby zobaczyć nowy harmonogram, kliknij na obrazek po prawej stronie.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Buszowie

Historia jednostki:

Ochotnicza Straż Pożarna w Buszowie została założona w 1946r. przez Dh Władysława Jankowskiego. Funkcję Komendanta OSP pełnił wówczas Dh Zenon Nowaczyk. Na wyposażeniu jednostki znajdowała się motopompa oraz wóz przeznaczony do zaprzęgu konnego. Jednostka liczyła 24 strażaków ochotników. W latach 50-tych funkcje Prezesa OSP sprawował Dh Tadeusz Radziemski, a Naczelnika Dh Jan Popielarski. Wyposażenie jednostki nie uległo zmianie. Dopiero w 1981r. jednostka otrzymała samochód marki Żuk wyposażony w motopompę, węże i inne akcesoria. Pierwszym kierowcą zostali Jerzy Augustyniak oraz Piotr Osipowicz. Od 1990r. do 2009r. na stanowisko Naczelnika powoływano Dh Marka Zydora. W tym okresie samochód przystosowano do motopompy PO-8 oraz zamontowano w strażnicy wywoływanie selektywne. W 2008r. dobudowano do budynku strażnicy pomieszczenie świetlicy wiejskiej.

Władze OSP: 

Zarząd:

Prezes          - Dh Zygmunt Andrzejak
Naczelnik          - Dh Robert Dyndul
Sekretarz          - Dh Marcin Andrzejak
Skarbnik          - Dh Karol Andrzejak
Gospodarz          - Dh Krzysztof Popielarski

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący   - Dh Tomasz Zydor
Sekretarz   - Dh Mirosław Topolski
Członek Komisji   - Dh Piotr Ryba
          

Wyposażenie jednostki:

/foto sprzętu/

- samochód ciężarowy ratowniczo gaśniczy Żuk A 11-B - (zespół nadwozia pożarniczego typu LSG)

 

OSP na wyposażeniu posiada motopompy, pilarkę do drewna, węże W-52 i W- 75, sprzęt ochrony osobistej dla strażaków oraz system selektywnego alarmowania.

Charakterystyka jednostki:

/foto remizy/

Jednostka wielokrotnie odnosiła sukcesy w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminy. W ostatnim okresie, po długich staraniach, przeprowadzono remont strażnicy oraz samochodu Żuk A11B. W celu zapewnienia gotowości bojowej zatrudnionych jest 1 kierowca.