Bezpłatne sms-y

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipich Górach

 

Historia jednostki:

Według kroniki szkolnej oraz ustnych wypowiedzi żyjących członków OSP, powstanie jednostki datuje się na 02 lutego 1946r. Jednostka została „[...] zorganizowana przez Powiatową Komendę Pożarnictwa" Pierwszym Komendantem został Dh Piotr Tyburczyk. Była to jednostka gromadzka podlegająca pod gminę Ogardy. Jednostka liczyła 28 osób i raz w tygodniu odbywała ćwiczenia (Kronika Szkolna). Historia ochotniczej straży w Lipich Górach zaczęła się jednak znacznie wcześniej o czym świadczy znaleziona w Internecie fotografia:

 

www.gschweng.de/Mansfelde-Feuerwehr-Web.jpg

Na wyposażeniu powojennej jednostki znajdowała się ręczna sikawka, galowy mundur komendanta oraz zdobyczne hełmy, przemalowane na kolor siwy. Istniała funkcja trębacza, którą sprawował Władysław Śpiewanek.

Od 2009r. jednostka posiada na wyposażeniu samochód strażacki.

Władze OSP:

Zarząd:

Prezes  - Dh Dariusz Sobczak
Naczelnik  - Dh Remigiusz Smolec
Wiceprezes  - Dh Krzysztof Kasprzak
Sekretarz  - Dh Mariusz Fabiański
Skarbnik  - Dh Mariusz Gorzko
Członek Zarządu  - Dh Tomasz Adamczewski
    


Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący   - Dh Dariusz Hryncewicz
Członek Komisji   - Dh Leszek Dunaj
Członek Komisji   - Dh Jarosław Stempień
                   

 

Wyposażenie jednostki:

Wóz strażacki OSP Lipie Góry

- OSP na wyposażeniu posiada samochód specjalny pożarniczy ŻUK A15 B FS rok produkcji 1989 (przejęty z KP PSP Żagań 27.11.2008r.),

Na wyposażeniu jednostki znajdują się m.in.: węże W-75 i W-52 oraz indywidualny sprzęt ochrony osobistej strażaka. W związku z reaktywacją działalności przez jednostkę OSP zakupiono na doposażenie: pilarkę STIHL MS 250, zbiornik wody, radiostację Motorola GH360 oraz uzupełniono sprzęt ochrony osobistej strażaka. Jednostka otrzymała również motopompę PO-5 po kapitalnym remoncie

Charakterystyka jednostki:

Remiza w Lipich Górach

Przy OSP zarejestrowana jest Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (Męska). W celu zapewnienia gotowości bojowej zatrudniony jest 1 kierowca. Główną bolączką strażaków jest brak budynku remizy, obecny znajduje się pod nadzorem konserwatora zabytków i jest niewielkich rozmiarów. Członkowie OSP z Lipich Gór starają się aktywnie działać wśród miejscowej młodzieży organizując dla nich spływy kajakowe czy zabawy w paintballa.