Bezpłatne sms-y

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Zgłoszenie pobytu stałego

1.     Wymagane dokumenty:

- Wniosek "Zgłoszenie pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) pobierz wniosek

      - Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego (dotyczy osób zameldowanych wcześniej      w   innych miejscowościach;   

     - Dowód osobisty;

     - książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej);

     -  decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej)   lub w przypadku dziedziczenia- dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku -oryginały dokumentów;

    - prawomocne postanowienie sądu ustalające miejsce pobytu dziecka (gdy rodzice są rozwiedzeni lub mają różne miejsca pobytu stałego)


2.  Termin załatwienia sprawy:

- od ręki;


3.  Opłata:

- nie pobiera się;


4.  Miejsce załatwienia sprawy:

- Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Tel. 095 763 63 04 lub 095 763 63 05;

 

- Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności:

- opłata za wydanie zaświadczenia- 17 zł.

- termin załatwienia sprawy- od ręki;


Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2015r., poz. 388 ze zm.).

Załączone pliki