Bezpłatne sms-y

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Sprawozdanie z konsultacji

2017-11-10


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały "Program współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
Sprawozdanie dostępne pod adresem: http://bit.ly/2hpk5Tp
« Powrót