Koronawirus

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

PL EN DE

Szkoły Ponadgimnazjalne

 

Zespół Szkół

ul. Kościuszki 29
66-500 StrzelceKrajeńskie
tel./fax (95) 763 11 27
e-mail:
liceumstrzelce@gmail.com
http:
www.liceumstrzelce.republika.plSzkoła została utworzona w roku 1964 jako Liceum Ogólnokształcące. Początkowo przez jeden rok funkcjonowała kątem w Szkole Podstawowej nr 1, następnie w latach 1965 - 1967 w budynku zastępczym przy ul. Strzeleckiej 7 (obecna biblioteka).
Od 4 września 1967 roku liceum miało już swoją siedzibę w nowo wybudowanym obiekcie przy ul. Kościuszki 29.
Od 1964 szkoła rozwijała się i przeobrażała organizacyjnie. W jej strukturze okresowo istniały następujące elementy: Szkoła Podstawowa, Liceum dla Pracujących, Studium Policealne, Biblioteka Szkolno-Pedagogiczna i inne. Placówka pełniła rolę szkoły zbiorczej, a także ważną funkcję w zakresie kształcenia ustawicznego.

Aktualnie szkoła nosi nazwę Zespół Szkół, kształci się tu blisko 400 uczniów.
W jego skład wchodzą:
1. Liceum Ogólnokształcące im. Macieja Rataja - trzyletnia szkoła średnia o rozszerzeniach: języki obce, geografia, nauki przyrodnicze, przedmioty humanistyczne, matematyka, informatyka i fizyka.
2. Technikum Gastronomiczne - 4 letnie o kierunku: technik organizacji usług gastronomicznych

Uczniowie mają możliwość nauki następujących języków obcych: angielskiego, francuskiego i niemieckiego.
Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, w różnych dziedzinach nauki. Gwarantują im to prowadzone zajęcia pozalekcyjne: koła przedmiotowe, , Klub Sportowy "Ogólniak", gazetka szkolna "Niezależni.
Imprezy szkolne: "Ratajada" - młodzież przeciw uzależnieniom, "Otwarte drzwi dla gimnazjalistów", zjazdy absolwentów (co pięć lat), „HELIOSY”.

 

 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego

Al. Wolności 7
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. 0048 (95) 763 11 45
tel./fax 0048 (95) 763 11 47
e-mail:sekretariat@zsckustrzelce.neostrada.pl
http://www.zsckustrzelce.neostrada.pl
Rok założenia: 1951

Aktualne kierunki kształcenia:

LICEUM TECHNICZNE o profilach : ekonomiczno-administracyjny komunikacja i transport
LICEUM AGROBIZNESU
TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA o specjalności : diagnostyka pojazdów rolniczych
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA w zawodach : mechanik-operator maszyn i pojazdów rolniczych mechanik pojazdów samochodowych
TECHNIKUM SAMOCHODOWE o specjalności : naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych
ZAOCZNE TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA
ZAOCZNE LICEUM AGROBIZNESU
POLICEALNE STUDIUM AGROBIZNESU

ZAOCZNE STUDIA INŻYNIERSKIE prowadzone w Punkcie Wykładowym Akademii Rolniczej ze Szczecina o specjalnościach:
Technika Rolnicza i Leśna
Agrobiznes

Ponadto placówka organizuje w ramach RCKU :
kursy,
seminaria,
konferencje,
egzaminy eksternistyczne.