Koronawirus

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

PL EN DE

Parki miejskie

Park Miejski

Park przy ul. Gorzowskiej - Wyzwolenia

Powierzchnia Parku Miejskiego wynosi 4.01 ha. Park jest usytuowany przy ulicach Wyzwolenia i Gorzowskiej. Jest to park o bardzo dobrze opracowanej komunikacji pieszej z ogrodem zabaw dla dzieci. Drzewostan jest głównie liściasty.

Dzięki małemu zagęszczeniu drzewostanu, sprzyja odpoczynkowi m.in. fizjologicznej regeneracji wzroku. Przenoszenie widzenia do różnych stref parku pozwala na częstą akomodację oczu w warunkach naturalnej zieleni. Jest przewiewny, co pozwala oddychać świeżym powietrzem, szczególnie dzieciom w czasie zabaw.

Park przy alei Wolności:

Obok parkingu, pow.: 0,70 ha
Plac Zwycięstwa, pow.: 0,24 ha

Planty

ul. Strzelecka - tereny zielone przy murach miejskich, pow.: 0,75 ha