Koronawirus

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

PL EN DE

Struktura użytkowania gruntów według granic administracyjnych w 2002r.

Struktura gruntów

Powierzchnia

w ha

miasto

Powierzchnia

w ha

gmina

Udział

w %

miasto

Udział

w %

gmina

Udział

w %

ogółem

Użytki rolne razem

9.879,25

13.798,02

89,2

93,7

91,8

W tym:

- grunty orne

- sady

- łąki i pastwiska

 

4.995,63

125,38

4.758,24

 

12.458,91

49,58

1.289,53

 

45,1

1,1

42,9

 

84,6

0,3

8,7

 

67,6

0,7

23,4

Lasy i grunty leśne

49,62

134,32

0,4

0,9

0,7

Pozostałe grunty i nieużytki

1.143,45

801,24

10,3

5,4

7,5

RAZEM

11.072,32

14.733

100,0

100,00

100,00

Źródło: „Spis rolny 2002r. Gmina Strzelce Krajeńskie", Urząd Statystyczny

w Zielonej Górze 2003.

Struktura bonitacyjna gruntów ornych w gminie Strzelce Krajeńskie

Klasa bonitacyjna

Powierzchnia w ha

Powierzchnia w %

I

0,0000

-

II

33,9489

0,20

III A

3.110,9000

19,00

III B

5.203,0677

32,50

IVA

4.010,0993

25,00

IVB

1.903,6350

12,00

V

1.409,4321

9,00

VI

366,9582

2,30

VIz

0,0000

-

Razem

16.008,0412

100,00