Ferie w strzeleckiej bibliotece Bezpłatne sms-y

Ferie w strzeleckiej bibliotece

Od 19 do 23 lutego Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich zaprasza na zajęcia wszystkie dzieci. Więcej pod adresem: http://bit.ly/2hfnPqj

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy

2018-02-13
Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy Placówka działa od końca grudnia 2017 roku, jednak to dziś oficjalnie przecięto wstęgę i zaprezentowano szerszemu gronu Środowiskowy Dom...

Otwarty Konkurs Ofert - dotacje dla NGO

2018-02-12
Otwarty Konkurs Ofert - dotacje dla NGO Zarządzenie 0050.12.2018 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018...

Środki na promocję turystyki regionalnej

2018-02-09
Środki na promocję turystyki regionalnej Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze turystyki regionalnej.

Obwieszczenie z dnia 8 lutego 2018 roku

2018-02-08
Obwieszczenie z dnia 8 lutego 2018 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie al. Wolności i ul. ks. Stefana...

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

2018-02-02
brak Burmistrz Strzelec Krajeńskich informuje o zasadach rekrutacji do klas I szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

5 naborów wniosków ogłasza LGD Brama Lubuska

2018-01-29
5 naborów wniosków ogłasza LGD Brama Lubuska Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami i dokumentacją konkursową.

Ogłoszenia o otwartym konkursie projektów

2018-01-24
Ogłoszenia o otwartym konkursie projektów sprzyjających rozwojowi sportu w roku 2018 Burmistrz Strzelec Krajeńskich ogłasza otwarty konkurs projektów sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2018r.

Wnioski o nagrody za osiągnięcia sportowe w 2017r.

2018-01-24
Wnioski o nagrody za osiągnięcia sportowe w 2017r. Burmistrz Strzelec Krajeńskich zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu za rok 2017.

Bezpłatne badania w ramach profilaktyki raka piersi

2018-01-19
Bezpłatne badania w ramach profilaktyki raka piersi Zapraszamy chętne Panie: najbliższe badania 22.01.2018r.. i 02.02.2018r., po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Bezpłatna utylizacja wyrobów azbestowych

2018-01-18
Bezpłatna utylizacja wyrobów azbestowych Złóż wniosek i pozbądź się szkodliwych odpadów.
Archiwalne wiadomości »

Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na

2017-02-27
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 Treść dokumentu przyjętego Uchwałą nr XXVIII/141/16 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 19 października 2016r.

Sprawozdanie z konsultacji

2016-08-16
Sprawozdanie z konsultacji Sprawozdanie z konsultacji dot. projektu dokumentu "Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023"

Konsultacje projektu programu rewitalizacji dla Gminy

2016-07-29
Konsultacje projektu programu rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 Burmistrz Strzelec Krajeńskich zaprasza do konsultacji dotyczących projektu "Programu rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023"...

Konsultacje opracowań do Programu rewitalizacji gminy

2016-07-08
Konsultacje opracowań do Programu rewitalizacji gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich przedstawia do konsultacji opracowania pt. „Diagnoza potrzeb i potencjałów mieszkańców...

Zapraszamy na warsztaty i debaty dot. rewitalizacji

2016-07-01
Zapraszamy na warsztaty i debaty dot. rewitalizacji Zapraszamy mieszkańców do uczestnictwa w warsztatach i debatach dot. rewitalizacji, na których będzie można złożyć propozycje działań...

Zapraszamy na Facebooka

2016-05-04
Zapraszamy na Facebooka Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi informacjami prezentowanymi na facebooku.

Informacja o rozpoczęciu prac nad dokumentem Program

2016-03-25
Informacja o rozpoczęciu prac nad dokumentem Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 Informujemy, że w dniu 21 marca 2016r. podpisano umowę dotyczącą opracowania programu rewitalizacji dla gminy.
Archiwalne wiadomości »

Zezwolenie na handel alkoholem w placówkach

2015-01-20
Zezwolenie na handel alkoholem w placówkach detalicznych i gastronomicznych 1.  WYMAGANE  DOKUMENTY: a/ wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z...

Wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

2015-01-20
Wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Wszelkie informacje dotyczące działalności gospodarczej dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach...
Archiwalne wiadomości »