Kursy dla seniorów Stop pożarom traw Bezpłatne sms-y Użytkowanie wieczyste Bezpłatne komunikaty Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Stop pożarom traw

W Polsce w 2018 roku odnotowano 149 434 pożarów, wśród których 48 767 (33% wszystkich pożarów w Polsce) to pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Ochotnicza Straż Pożarna w Bronowicach

Historia jednostki:

Historia jednostki sięga roku 1946, kiedy to z inicjatywy Dh Aleksandra Skrzypskiego zawiązuje się pierwsza drużyna OSP. Na początku jej siedzibą był mały budynek, w której stał wóz konny i ubogie wyposażenie. W 1977r. w ramach „czynu społecznego" członkowie OSP i mieszkańcy Bronowic wybudowali nową remizę ze świetlicą. Jednostka otrzymała z tej okazji samochód pożarniczy Star 660. Dziesięć lat później jednostka dysponowała Starem 266, a do istniejących budynków dobudowano boks garażowy.

Od 1987r. aż po dzień dzisiejszy funkcję Naczelnika OSP w Bronowicach pełni Dh Franciszek Domaradzki. W 1990r. OSP otrzymuje sztandar. 1995 r. był początkiem działalności strażaków z Bronowic w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Od tego momentu wyposażenie jednostki stale się poprawiało. W 1999r. powstaje zaplecze socjalne dla strażaków. W 2005r. jednostka otrzymuje drugi samochód Jelcz, dla którego zostaje wybudowany kolejny boks garażowy.

 

Władze OSP:

Prezes: Domaradzki Dariusz 

Wiceprezes-naczelnik: Domaradzki Franciszek

Sekretarz: Kaczmarek Dariusz

Skarbnik: Saugut Piotr

Kronikarz: Harazińska Bożena

Członek zarządu: Podgórska Wioletta

Gospodarz: Ossowski Leszek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Rosiński Marcin

Członek: Ossowski Krzysztof

Członek: Urban Michał


Charakterystyka jednostki:

OSP Bronowice od 14 lat działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. W celu zapewnienia gotowości  operacyjnej zatrudnionych jest trzech kierowców. Od 2007 roku jednostka współpracujące z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Przy jednostce działa chłopięca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Budynek remizy posiada 3 boksy garażowe, pomieszczenie socjalne dla strażaków, świetlicę z zapleczem kuchennym. Członkowie OSP wielokrotnie zwyciężali w gminnych i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych. W 2007r. zakwalifikowali się do krajowego finału.

Członkowie jednostki prowadzą stronę OSP:

www.ospbronowice.pl