Ferie w strzeleckiej bibliotece Bezpłatne sms-y

Ferie w strzeleckiej bibliotece

Od 19 do 23 lutego Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich zaprasza na zajęcia wszystkie dzieci. Więcej pod adresem: http://bit.ly/2hfnPqj

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Bronowicach

Historia jednostki:

Historia jednostki sięga roku 1946, kiedy to z inicjatywy Dh Aleksandra Skrzypskiego zawiązuje się pierwsza drużyna OSP. Na początku jej siedzibą był mały budynek, w której stał wóz konny i ubogie wyposażenie. W 1977r. w ramach „czynu społecznego" członkowie OSP i mieszkańcy Bronowic wybudowali nową remizę ze świetlicą. Jednostka otrzymała z tej okazji samochód pożarniczy Star 660. Dziesięć lat później jednostka dysponowała Starem 266, a do istniejących budynków dobudowano boks garażowy.

Od 1987r. aż po dzień dzisiejszy funkcję Naczelnika OSP w Bronowicach pełni Dh Franciszek Domaradzki. W 1990r. OSP otrzymuje sztandar. 1995 r. był początkiem działalności strażaków z Bronowic w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Od tego momentu wyposażenie jednostki stale się poprawiało. W 1999r. powstaje zaplecze socjalne dla strażaków. W 2005r. jednostka otrzymuje drugi samochód Jelcz, dla którego zostaje wybudowany kolejny boks garażowy.

 

Władze OSP:

Prezes: Domaradzki Dariusz 

Wiceprezes-naczelnik: Domaradzki Franciszek

Sekretarz: Kaczmarek Dariusz

Skarbnik: Saugut Piotr

Kronikarz: Harazińska Bożena

Członek zarządu: Podgórska Wioletta

Gospodarz: Ossowski Leszek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Rosiński Marcin

Członek: Ossowski Krzysztof

Członek: Urban Michał


Charakterystyka jednostki:

OSP Bronowice od 14 lat działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. W celu zapewnienia gotowości  operacyjnej zatrudnionych jest trzech kierowców. Od 2007 roku jednostka współpracujące z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Przy jednostce działa chłopięca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Budynek remizy posiada 3 boksy garażowe, pomieszczenie socjalne dla strażaków, świetlicę z zapleczem kuchennym. Członkowie OSP wielokrotnie zwyciężali w gminnych i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych. W 2007r. zakwalifikowali się do krajowego finału.

Członkowie jednostki prowadzą stronę OSP:

www.ospbronowice.pl