Jubileusz strzeleckiej kultury Bezpłatne sms-y Bezpłatne komunikaty Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Jubileusz strzeleckiej kultury

Specjalnie dla Was, drodzy Mieszkańcy, zaplanowaliśmy aż dwa koncerty, aby każdy zainteresowany mógł przyjść, zobaczyć, świętować wspólnie z nami!

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Rezerwaty Przyrody

Rezerwat Leśny ,,Wilanów"

Jest to rezerwat o ochronie częściowej, i o powierzchni 67,16 ha, utworzony w 1966 roku. Rezerwat chroni  wydzielony obszar naturalnego lasu mieszanego z udziałem buka. Bardzo urozmaicona rzeźba terenu z jeziorem i stromymi zboczami rzeki Pełcz, decyduje o zmienności drzewostanów, w których przeważa buk o imponujących rozmiarach. Występują tu również okazałe dęby, z rzadka olbrzymie sosny, wiele drzew pomnikowych nadaje rezerwatowi charakter lasu puszczańskiego. Panuje tu zespół leśny zwany grądem zachodniopomorskim. W niższych położeniach nabiera on cech grądu niskiego, gdzie pojawia się typowa dla takich siedlisk roślina szczyr trwały. Na płaskim terenie rośnie las bukowy, tworząc zespół leśny buczyny pomorskiej z perłówką jednokwiatową i marzanką wonną. Las bukowy przybiera inną postać na skarpach oraz zboczach jeziora i rzeki, zmieniając w tak zwaną kwaśną buczynę z roślinnością acydofilną (kwaśnolubną), w innych miejscach można natrafić na podzespół paprociowy buczyny pomorskiej. W zagłębieniach terenu o podłożu torfowym występuje zespół brzeziny bagiennej z brzozą omszoną z poduchami mchów i torfowców. Rezerwatowi została przypisana funkcja naukowo- badawcza, funkcja edukacji ekologicznej społeczeństwa, a także rezerwat ma istotne znaczenie dla poczynań praktycznych w leśnictwie.

Rezerwat ,,Buki Zdroiskie" 

Rezerwat został utworzony w 1983 roku w celu ochrony fragmentu naturalnego lasu mieszanego, z dużym udziałem buczyn pomorskich na krańcowym stanowisku gromadnego zasięgu występowania z charakterystyczną dla nich roślinnością zielną. Rezerwat położony jest na Równinie Gorzowskiej na pograniczu gminy Strzelce Krajeńskie, Santok i Zwierzyn, w ciekawym widokowo krajobrazie doliny rzeki Santocznej. Jego ogólna powierzchnia wynosi 75,57 ha. Z drzewostanów przeważają lasy bukowe, które zajmują 73,7% jego powierzchni. Są to przeważnie lite buczyny jedno lub dwupiętrowe, gdzie w piętrze dolnym występuje również buk młodszy powstały z odnowienia naturalnego. W drugim piętrze występuje również grab i dąb. Liczne są również drzewostany mieszane dębowo - bukowe i grabowo - dębowo - bukowe. W rezerwacie przeważają drzewostany starszych klas wieku powyżej 50 lat , a wiele pojedynczych okazów sięga 200 lat. Są to drzewostany różnowiekowe, z udziałem buka, dębu, grabu, wiązu, sosny i świerku oraz innych gatunków domieszkowych z bogatym na ogół podszyciem wyżej wymienionych drzew oraz leszczyny, trzmieliny, czeremchy i kruszyny.


Rezerwat Rzeka ,,Przyłężek"

Jest to rezerwat faunistyczny o powierzchni 35,08 ha, położony na Równinie Gorzowskiej. Celem jaki ma spełniać rezerwat, jest między innymi zapewnienie właściwych warunków dla tarlisk i rozwoju ryb z rodziny łososiowatych. Ochroną jest objęty fragment rzeki Przyłężek o czystej i dobrze natlenionej z tarliskami pstrąga potokowego i głowacza białopłetwego.Na zboczach wzdłuż rzeki rosną dorodne, ponad stuletnie drzewostany bukowe ocieniające nurt, co pozwala na utrzymanie niskiej temperatury wody.


Rezerwat przyrody ,,Mszar Rosiczkowy koło Rokitna"

Rezerwat o pow. 3,40 ha powołany Zarządzeniem nr 19/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 1 września 2009r.

Rezerwat typu torfowiskowego, z dominującym przedmiotem ochrony – fitocenotycznym, zbiorowisk nieleśnych oraz głównym typem ekosystemu – torfowiskowym (bagiennym), torfowisk wysokich i przejściowych.

Celem ochrony jest zachowanie roślinnosci bagiennej i torfowiskowej, w szczególności mszaru

przygiełkowego z przygiełką białą i brunatną oraz mszaru wełniankowego, z dominującą wełnianką pochwowatą.

Rezerwat położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLB 320016 „Lasy Puszczy nad Drawa”.Rezerwat przyrody ,,Mszar Przygiełkowy Długie im. Huberta Jurczyszyna "

 

Rezerwat o pow. 7,75 ha powołany Zarządzeniem nr 20/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 1 września 2009r.

Rezerwat typu torfowiskowego, z dominującym przedmiotem ochrony fitocenotycznym, zbiorowisk nieleśnych oraz głównym typem ekosystemu – torfowiskowym (bagiennym), torfowisk wysokich i przejściowych.

Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk roślinnosci bagiennej i torfowiskowej, w szczególności mszaru przygiełkowego oraz mszaru wysokotorfowiskowego.

Rezerwat położony jest w granicach obszaru Natura 2000 PLB 320016 „Lasy Puszczy nad Drawa”.