Tarcza Antykryzysowa Wesołych Świąt Ograniczenia w pracy urzędu Odpady - harmonogram Nowe ograniczenia Koronawirus Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Tarcza Antykryzysowa

Dowiedz się jaką pomoc przygotował dla Ciebie i twojej firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wesołych Świąt

Wszystkim Państwu życzymy przede wszystkim zdrowia oraz tego, by w naszym sercu nigdy nie zabrakło radości i pogody ducha. Razem przetrwamy ten trudny czas. Spokojnych chwil w gronie najbliższej rodziny.

Ograniczenia w pracy urzędu

Z uwagi na realne zagrożenie zarażenia koronawirusem, urząd będzie niedostępny dla interesantów. Ograniczenia obejmą również jednostki podległe.

Odpady - harmonogram

Harmonogram wywozu odpadów na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie od 1 do 30 kwietnia 2020

Nowe ograniczenia

Wszystkie inne działania poza wyjściem do pracy, apteki, wyprowadzenia psa na spacer - odłóżmy na później - mówi premier.

Koronawirus

Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach. Czytaj więcej na stronie www.gov.pl

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE
Zawieszone zajęciach w szkołach, przedszkolach i żłobkacch oraz organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych.

Parki krajobrazowe

Barlinecko Gorzowski Park Krajobrazowy


     Park został utworzony w październiku 1991 roku. Na terenie parku znajduje się szereg rezerwatów przyrody. Są to: Wilanów, Markowe Błota, Buczyny Barlineckie, Dębina, Bukowiec, Skalisty Jar Libbelta, Rzeka Przyłężek, jezioro Sitno - Lubiszewko, Lilie Wodne, Suchar Rosiczkowy i jezioro Okunie. Do czynników nadających wysokie walory parkowi należą wody, głównie jeziora i małe rzeki. Lasy zajmują ponad 78% powierzchni parku, w tym głównie bory i lasy. Dużą powierzchnię zajmują drzewostany bukowe, dębowe i mieszane. Na tym różnorodnym siedlisku występuje bardzo bogata fauna i flora. Ogólna powierzchnia parku wynosi 23.983 ha, w tym w województwie lubuskim- 12.143 ha. Z kolei otulina parku wynosi 31.768 ha, w tym w Lubuskiem 11.731 ha. Barlinecko Gorzowski Parki Krajobrazowy położony jest na terenie Puszczy Gorzowskiej, na pograniczu województw lubuskiego i zachodniopomorskiego oraz na terenie gmin : Barlinek, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Kłodawa i Strzelce Krajeńskie. W 1996 roku park powiększono o odmienną krajobrazowo dolinę rzeki Płoni, przecinającą wysoczyznę morenową na północ od Barlinka. Obszar ten nazwano ,,Źródliskową Doliną Płoni". Po reformie administracyjnej, znajduje się w województwie zachodniopomorskim. Pod względem regionalizacji fizyczno- geograficznej, Park wraz z otuliną położony jest w większej części w makroregionie Pojezierza Południowo - Pomorskiego, w mezoregionie Równiny Gorzowskiej. Niewielki obszar północnej części parku i otuliny leży w mezoregionie Pojezierza Myśliborskiego. Do czynników nadających wysokie walory parkowi należą wody, głównie jeziora i małe rzeki : Santoczna, Pełcz, Kłodawka oraz strumienie. Rzeki , przepływające przez jeziora swoją naturalnością i czystością wód, nadają swoistego piękna krajobrazowi parku. Do największych jezior i jego strefy ochronnej należą: Dankowskie (88 ha), Lubie (78 ha), Chłop (63 ha), Lubieszewko (59 ha), Przyłęg (48 ha), Grabino (36 ha). Łączna powierzchnia 55. jezior na obszarze Parku i otuliny wynosi 1020,34 ha. Największą powierzchnię w Parku zajmują lasy - 87,37 ha, które są najważniejszym komponentem przyrody. Są to w większości bory mieszane-58,2%, lasy mieszane - 22,6%, bór świeży i wilgotny zajmuje tylko - 9,3% , las świeży i wilgotny - 7,8%, a olsy i olsy jesionowe - 2,5%. Skład drzewostanów jest urozmaicony, z przewagą drzewostanów sosnowych. Znaczną powierzchnię zajmują drzewostany liściaste , bukowe i dębowe oraz mieszane. Szczególnie cenne są buczyny. Dla ich ochrony utworzono w 1996 roku rezerwat przyrody ,,Wilanów". Powołany został też rezerwat ,,Dębina" o powierzchni 12,8 ha, dla ochrony fragmentu lasu liściastego, a przede wszystkim zespołu grądu środkowo - europejskiego, z bogatym i typowo wykształconym runem. Ponadto zatwierdzono projektowany rezerwat ,,Markowe Błota", o powierzchni 193,4 ha., w którym chronione są lasy bukowe i mieszane oraz bagna z urozmaiconą florą. Świat roślinny parku jest bardzo bogaty i obejmuje listę 639 gatunków i około 140 gatunków porostów. Na bogatym w różnorodne siedliska  terenie występuje wiele taksonów zwierząt bezkręgowych i kręgowców. Mając powyższe na uwadze, teren Barlinecko Gorzowskiego Parku Krajobrazowego stwarza dogodne warunki do zagospodarowania i wykorzystania turystycznego. Na terenie parku istnieje już kilka wytyczonych szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych i wodnych.