Tarcza Antykryzysowa Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Tarcza Antykryzysowa

Dowiedz się jaką pomoc przygotował dla Ciebie i twojej firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Parki krajobrazowe

Barlinecko Gorzowski Park Krajobrazowy


     Park został utworzony w październiku 1991 roku. Na terenie parku znajduje się szereg rezerwatów przyrody. Są to: Wilanów, Markowe Błota, Buczyny Barlineckie, Dębina, Bukowiec, Skalisty Jar Libbelta, Rzeka Przyłężek, jezioro Sitno - Lubiszewko, Lilie Wodne, Suchar Rosiczkowy i jezioro Okunie. Do czynników nadających wysokie walory parkowi należą wody, głównie jeziora i małe rzeki. Lasy zajmują ponad 78% powierzchni parku, w tym głównie bory i lasy. Dużą powierzchnię zajmują drzewostany bukowe, dębowe i mieszane. Na tym różnorodnym siedlisku występuje bardzo bogata fauna i flora. Ogólna powierzchnia parku wynosi 23.983 ha, w tym w województwie lubuskim- 12.143 ha. Z kolei otulina parku wynosi 31.768 ha, w tym w Lubuskiem 11.731 ha. Barlinecko Gorzowski Parki Krajobrazowy położony jest na terenie Puszczy Gorzowskiej, na pograniczu województw lubuskiego i zachodniopomorskiego oraz na terenie gmin : Barlinek, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Kłodawa i Strzelce Krajeńskie. W 1996 roku park powiększono o odmienną krajobrazowo dolinę rzeki Płoni, przecinającą wysoczyznę morenową na północ od Barlinka. Obszar ten nazwano ,,Źródliskową Doliną Płoni". Po reformie administracyjnej, znajduje się w województwie zachodniopomorskim. Pod względem regionalizacji fizyczno- geograficznej, Park wraz z otuliną położony jest w większej części w makroregionie Pojezierza Południowo - Pomorskiego, w mezoregionie Równiny Gorzowskiej. Niewielki obszar północnej części parku i otuliny leży w mezoregionie Pojezierza Myśliborskiego. Do czynników nadających wysokie walory parkowi należą wody, głównie jeziora i małe rzeki : Santoczna, Pełcz, Kłodawka oraz strumienie. Rzeki , przepływające przez jeziora swoją naturalnością i czystością wód, nadają swoistego piękna krajobrazowi parku. Do największych jezior i jego strefy ochronnej należą: Dankowskie (88 ha), Lubie (78 ha), Chłop (63 ha), Lubieszewko (59 ha), Przyłęg (48 ha), Grabino (36 ha). Łączna powierzchnia 55. jezior na obszarze Parku i otuliny wynosi 1020,34 ha. Największą powierzchnię w Parku zajmują lasy - 87,37 ha, które są najważniejszym komponentem przyrody. Są to w większości bory mieszane-58,2%, lasy mieszane - 22,6%, bór świeży i wilgotny zajmuje tylko - 9,3% , las świeży i wilgotny - 7,8%, a olsy i olsy jesionowe - 2,5%. Skład drzewostanów jest urozmaicony, z przewagą drzewostanów sosnowych. Znaczną powierzchnię zajmują drzewostany liściaste , bukowe i dębowe oraz mieszane. Szczególnie cenne są buczyny. Dla ich ochrony utworzono w 1996 roku rezerwat przyrody ,,Wilanów". Powołany został też rezerwat ,,Dębina" o powierzchni 12,8 ha, dla ochrony fragmentu lasu liściastego, a przede wszystkim zespołu grądu środkowo - europejskiego, z bogatym i typowo wykształconym runem. Ponadto zatwierdzono projektowany rezerwat ,,Markowe Błota", o powierzchni 193,4 ha., w którym chronione są lasy bukowe i mieszane oraz bagna z urozmaiconą florą. Świat roślinny parku jest bardzo bogaty i obejmuje listę 639 gatunków i około 140 gatunków porostów. Na bogatym w różnorodne siedliska  terenie występuje wiele taksonów zwierząt bezkręgowych i kręgowców. Mając powyższe na uwadze, teren Barlinecko Gorzowskiego Parku Krajobrazowego stwarza dogodne warunki do zagospodarowania i wykorzystania turystycznego. Na terenie parku istnieje już kilka wytyczonych szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych i wodnych.