Utrudniena drogowe Kursy dla seniorów Bezpłatne sms-y Stop pożarom traw Użytkowanie wieczyste Bezpłatne komunikaty Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Utrudniena drogowe

Jak informuje GDDKiA, nawet do 20 czerwca mogą potrwać prace remontowe na newralgicznym odcinku DK22 (ul. Chrobrego) przebiegającym przez centrum naszego miasta.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Stop pożarom traw

W Polsce w 2018 roku odnotowano 149 434 pożarów, wśród których 48 767 (33% wszystkich pożarów w Polsce) to pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE
Zmiany w harmonogramie wywozu odpadów z terenów wiejskich - www.sgo5.pl

Parki krajobrazowe

Barlinecko Gorzowski Park Krajobrazowy


     Park został utworzony w październiku 1991 roku. Na terenie parku znajduje się szereg rezerwatów przyrody. Są to: Wilanów, Markowe Błota, Buczyny Barlineckie, Dębina, Bukowiec, Skalisty Jar Libbelta, Rzeka Przyłężek, jezioro Sitno - Lubiszewko, Lilie Wodne, Suchar Rosiczkowy i jezioro Okunie. Do czynników nadających wysokie walory parkowi należą wody, głównie jeziora i małe rzeki. Lasy zajmują ponad 78% powierzchni parku, w tym głównie bory i lasy. Dużą powierzchnię zajmują drzewostany bukowe, dębowe i mieszane. Na tym różnorodnym siedlisku występuje bardzo bogata fauna i flora. Ogólna powierzchnia parku wynosi 23.983 ha, w tym w województwie lubuskim- 12.143 ha. Z kolei otulina parku wynosi 31.768 ha, w tym w Lubuskiem 11.731 ha. Barlinecko Gorzowski Parki Krajobrazowy położony jest na terenie Puszczy Gorzowskiej, na pograniczu województw lubuskiego i zachodniopomorskiego oraz na terenie gmin : Barlinek, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Kłodawa i Strzelce Krajeńskie. W 1996 roku park powiększono o odmienną krajobrazowo dolinę rzeki Płoni, przecinającą wysoczyznę morenową na północ od Barlinka. Obszar ten nazwano ,,Źródliskową Doliną Płoni". Po reformie administracyjnej, znajduje się w województwie zachodniopomorskim. Pod względem regionalizacji fizyczno- geograficznej, Park wraz z otuliną położony jest w większej części w makroregionie Pojezierza Południowo - Pomorskiego, w mezoregionie Równiny Gorzowskiej. Niewielki obszar północnej części parku i otuliny leży w mezoregionie Pojezierza Myśliborskiego. Do czynników nadających wysokie walory parkowi należą wody, głównie jeziora i małe rzeki : Santoczna, Pełcz, Kłodawka oraz strumienie. Rzeki , przepływające przez jeziora swoją naturalnością i czystością wód, nadają swoistego piękna krajobrazowi parku. Do największych jezior i jego strefy ochronnej należą: Dankowskie (88 ha), Lubie (78 ha), Chłop (63 ha), Lubieszewko (59 ha), Przyłęg (48 ha), Grabino (36 ha). Łączna powierzchnia 55. jezior na obszarze Parku i otuliny wynosi 1020,34 ha. Największą powierzchnię w Parku zajmują lasy - 87,37 ha, które są najważniejszym komponentem przyrody. Są to w większości bory mieszane-58,2%, lasy mieszane - 22,6%, bór świeży i wilgotny zajmuje tylko - 9,3% , las świeży i wilgotny - 7,8%, a olsy i olsy jesionowe - 2,5%. Skład drzewostanów jest urozmaicony, z przewagą drzewostanów sosnowych. Znaczną powierzchnię zajmują drzewostany liściaste , bukowe i dębowe oraz mieszane. Szczególnie cenne są buczyny. Dla ich ochrony utworzono w 1996 roku rezerwat przyrody ,,Wilanów". Powołany został też rezerwat ,,Dębina" o powierzchni 12,8 ha, dla ochrony fragmentu lasu liściastego, a przede wszystkim zespołu grądu środkowo - europejskiego, z bogatym i typowo wykształconym runem. Ponadto zatwierdzono projektowany rezerwat ,,Markowe Błota", o powierzchni 193,4 ha., w którym chronione są lasy bukowe i mieszane oraz bagna z urozmaiconą florą. Świat roślinny parku jest bardzo bogaty i obejmuje listę 639 gatunków i około 140 gatunków porostów. Na bogatym w różnorodne siedliska  terenie występuje wiele taksonów zwierząt bezkręgowych i kręgowców. Mając powyższe na uwadze, teren Barlinecko Gorzowskiego Parku Krajobrazowego stwarza dogodne warunki do zagospodarowania i wykorzystania turystycznego. Na terenie parku istnieje już kilka wytyczonych szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych i wodnych.