Jubileusz strzeleckiej kultury Bezpłatne sms-y Bezpłatne komunikaty Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Jubileusz strzeleckiej kultury

Specjalnie dla Was, drodzy Mieszkańcy, zaplanowaliśmy aż dwa koncerty, aby każdy zainteresowany mógł przyjść, zobaczyć, świętować wspólnie z nami!

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Parki krajobrazowe

Barlinecko Gorzowski Park Krajobrazowy


     Park został utworzony w październiku 1991 roku. Na terenie parku znajduje się szereg rezerwatów przyrody. Są to: Wilanów, Markowe Błota, Buczyny Barlineckie, Dębina, Bukowiec, Skalisty Jar Libbelta, Rzeka Przyłężek, jezioro Sitno - Lubiszewko, Lilie Wodne, Suchar Rosiczkowy i jezioro Okunie. Do czynników nadających wysokie walory parkowi należą wody, głównie jeziora i małe rzeki. Lasy zajmują ponad 78% powierzchni parku, w tym głównie bory i lasy. Dużą powierzchnię zajmują drzewostany bukowe, dębowe i mieszane. Na tym różnorodnym siedlisku występuje bardzo bogata fauna i flora. Ogólna powierzchnia parku wynosi 23.983 ha, w tym w województwie lubuskim- 12.143 ha. Z kolei otulina parku wynosi 31.768 ha, w tym w Lubuskiem 11.731 ha. Barlinecko Gorzowski Parki Krajobrazowy położony jest na terenie Puszczy Gorzowskiej, na pograniczu województw lubuskiego i zachodniopomorskiego oraz na terenie gmin : Barlinek, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Kłodawa i Strzelce Krajeńskie. W 1996 roku park powiększono o odmienną krajobrazowo dolinę rzeki Płoni, przecinającą wysoczyznę morenową na północ od Barlinka. Obszar ten nazwano ,,Źródliskową Doliną Płoni". Po reformie administracyjnej, znajduje się w województwie zachodniopomorskim. Pod względem regionalizacji fizyczno- geograficznej, Park wraz z otuliną położony jest w większej części w makroregionie Pojezierza Południowo - Pomorskiego, w mezoregionie Równiny Gorzowskiej. Niewielki obszar północnej części parku i otuliny leży w mezoregionie Pojezierza Myśliborskiego. Do czynników nadających wysokie walory parkowi należą wody, głównie jeziora i małe rzeki : Santoczna, Pełcz, Kłodawka oraz strumienie. Rzeki , przepływające przez jeziora swoją naturalnością i czystością wód, nadają swoistego piękna krajobrazowi parku. Do największych jezior i jego strefy ochronnej należą: Dankowskie (88 ha), Lubie (78 ha), Chłop (63 ha), Lubieszewko (59 ha), Przyłęg (48 ha), Grabino (36 ha). Łączna powierzchnia 55. jezior na obszarze Parku i otuliny wynosi 1020,34 ha. Największą powierzchnię w Parku zajmują lasy - 87,37 ha, które są najważniejszym komponentem przyrody. Są to w większości bory mieszane-58,2%, lasy mieszane - 22,6%, bór świeży i wilgotny zajmuje tylko - 9,3% , las świeży i wilgotny - 7,8%, a olsy i olsy jesionowe - 2,5%. Skład drzewostanów jest urozmaicony, z przewagą drzewostanów sosnowych. Znaczną powierzchnię zajmują drzewostany liściaste , bukowe i dębowe oraz mieszane. Szczególnie cenne są buczyny. Dla ich ochrony utworzono w 1996 roku rezerwat przyrody ,,Wilanów". Powołany został też rezerwat ,,Dębina" o powierzchni 12,8 ha, dla ochrony fragmentu lasu liściastego, a przede wszystkim zespołu grądu środkowo - europejskiego, z bogatym i typowo wykształconym runem. Ponadto zatwierdzono projektowany rezerwat ,,Markowe Błota", o powierzchni 193,4 ha., w którym chronione są lasy bukowe i mieszane oraz bagna z urozmaiconą florą. Świat roślinny parku jest bardzo bogaty i obejmuje listę 639 gatunków i około 140 gatunków porostów. Na bogatym w różnorodne siedliska  terenie występuje wiele taksonów zwierząt bezkręgowych i kręgowców. Mając powyższe na uwadze, teren Barlinecko Gorzowskiego Parku Krajobrazowego stwarza dogodne warunki do zagospodarowania i wykorzystania turystycznego. Na terenie parku istnieje już kilka wytyczonych szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych i wodnych.