Tarcza Antykryzysowa Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Tarcza Antykryzysowa

Dowiedz się jaką pomoc przygotował dla Ciebie i twojej firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Istnieje na terenie gminy Strzelce Krajeńskie od roku 1971.

Dyrektor: mgr Zofia Dajczak
ul. Kościuszki 28
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel./fax. (95) 763 11 05
e - mail: sosw.strzelce@interia.pl
http://
sosw.strzelce.w.interia.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelcach Krajeńskich jest placówką dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.
Kształcenie odbywa się w budynku zlokalizowanym w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Kościuszki 28. Na terenie SOSW znajduje się internat.

Struktura


Pierwszy etap edukacyjny - klasy I-III
Zespół edukacyjno-terapeutyczny (klasa życia) dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym

Drugi etap edukacyjny - klasy IV-VI- dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim
- dla dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym

Gimnazjum - klasy I-III
- dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim
- dla dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym

Zasadnicza Szkoła Zawodowa- przysposabiająca do zawodu - dla młodzieży z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym
- dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w zawodach:
- malarz-tapeciarz - krawiec
- kucharz małej gastronomii
- ślusarz

W pierwszym etapie edukacyjnym obejmującym klasy I-III uczniowie uczą się metodą ośrodków pracy. Sale, w których przebywają są kolorowe, wesołe, przyjazne uczniom, dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne.

W drugim etapie edukacyjny, który obejmuje klasy IV-VI uczniowie uczą się w systemie blokowym. Wymagania edukacyjne dostosowane są do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnego rodzaju deficytów. Szczególne znaczenie w pracy z dziećmi ma rewalidacja, która polega na kompensowaniu i usprawnianiu zaburzonych funkcji. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, usprawniania technik szkolnych, logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej. W każdej chwili mogą skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego. Uczniowie mający kłopoty adaptacyjne objęci są programem socjoterapeutycznym.

Uczniowie do Gimnazjum przyjmowani są na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do kształcenia specjalnego z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Nadrzędnym celem pracy pedagogicznej jest przygotowanie młodzieży do życia w społeczeństwie. Oprócz zajęć edukacyjnych młodzież może skorzystać z szerokiej oferty zajęć rewalidacyjnych, zajęć pozalekcyjnych oraz dobrze wyposażonej sali komputerowej. Wymagania edukacyjne dostosowane są do możliwości każdego ucznia. Po ukończeniu Gimnazjum uczniowie mogą dalej kształcić się i zdobywać zawód w Szkole Zawodowej przy SOSW w Strzelcach Krajeńskich.

Młodzież ucząca się w Zasadniczej Szkole Zawodowej zdobywa atrakcyjny zawód. Ośrodek zapewnia swoim wychowankom praktyczną naukę zawodu na warsztatach szkolnym i w zakładach pracy pod nadzorem wykwalifikowanej kadry. Po ukończeniu nauki w ZSZ uczniowie są przygotowani do samodzielnego życia i podjęcia pracy zawodowej. Mogą oni również przystąpić do zewnętrznego egzaminu z przygotowania zawodowego, a po jego zdaniu uzyskać tytuł robotnika wykwalifikowanego w wybranym zawodzie.

Dzieci i młodzież uczące się w SOSW mogą liczyć na profesjonalną opiekę, życzliwość, wyrozumiałość.