Ferie w strzeleckiej bibliotece Bezpłatne sms-y

Ferie w strzeleckiej bibliotece

Od 19 do 23 lutego Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich zaprasza na zajęcia wszystkie dzieci. Więcej pod adresem: http://bit.ly/2hfnPqj

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Historia współpracy z Jammerbugt

Rok 2007

•   30 stycznia Rada Miejska w Strzelcach  Krajeńskich podjęła uchwałę o nawiązaniu współpracy z nową duńską Gminą Jammerbugt.

•   24-26 kwietnia- ośmioosobowa delegacja ze Strzelec Krajeńskich, której przewodniczył burmistrz Tadeusz Feder oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Łabędź złożyła wizytę w Aabybro. Było to pierwsze spotkanie nowo wybranych władz obu gmin.Celem wizyty było poznanie się przedstawicieli obu gmin, rozpoczęcie oficjalnych rozmów dotyczących treści umowy partnerskiej- oraz  poznanie sposobów i metod gospodarki odpadami.

•   7-9 września- trzyosobowa delegacja z Jammerbugt ( Lars Holt, Carl Stefan Bauditz i Sonia Jansen) uczestniczy w Święcie Strzelec Krajeńskich- „Jarmarku Strzeleckim".

Podczas tej wizyty burmistrz Strzelec Krajeńskich Tadeusz Feder i pierwszy wiceburmistrz Jammerbugt- Lars Holt podpisują oficjalną umowę o współpracy między naszymi gminami. Dokonują także odsłonięcia pamiątkowych tablic.

Rok 2008

- Jarmark Strzelecki. W dniach 13-15 czerwca gościliśmy w Strzelcach  delegację pod przewodnictwem wiceburmistrza Larsa Holta.

Podczas wizyty, której głównym elementem był udział w Święcie Miasta- „Jarmarku Strzeleckim" rozmawiano także o kontynuacji i rozwoju współpracy. Dowodem tego było zaproszenie na uroczyste podpisanie umowy o współpracy między Jammerbugt i Tornesch.

- W dniach 14-16 sierpnia -ośmioosobowa delegacja naszej gminy na czele z burmistrzem Tadeuszem Federem i przewodniczącą Rady Miejskiej Elżbietą Łabędź uczestniczyła w Aabybro w podpisywaniu umowy o współpracy między Gminą Jammerbugt  oraz Tornesch z Niemiec.

- W dniach 6-9 listopada gościł w naszym mieście czterdziestoosobowy chór Hanbo Koret z Gminy Jammerbugt z Danii.

Gospodarzem wizyty był strzelecki chór Cantus Decus z MGOKSiR.

Goście z Danii mieli możliwość poznania naszego miasta i regionu.

Wspólne rozmowy, śpiew, wymiana doświadczeń- a na zakończenie piękny koncert z udziałem obu chórów oraz młodzieży z Państwowej Szkoły Muzycznej w Strzelcach to doskonała okazja do poznania kultury i tradycji między przyjaciółmi.

Rok 2009

- Dwie młodzieżowe drużyny z MKS „ ŁUCZNIK" uczestniczyły w dniach 19-24 maja w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej w Norhalne (gmina Jammerbugt) w Danii. Kolejny raz strzelecka młodzież miała możliwość uczestnictwa w turnieju i rywalizacji sportowej z rówieśnikami z całego świata.

- 26-28 czerwca- Jarmark Strzelecki. Już po raz trzeci przedstawiciele wszystkich miast partnerskich (Tornesch, Jammerbugt i Angermünde) uczestniczyli w Dniach Strzelec Krajeńskich. Goście oprócz prezentacji walorów turystycznych swych miejscowości na stoiskach promocyjnych aktywnie uczestniczyli w wydarzeniach jarmarkowych. Przygotowali stoiska i pokazy garncarskie, malarskie oraz historyczne.