Tarcza Antykryzysowa Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Tarcza Antykryzysowa

Dowiedz się jaką pomoc przygotował dla Ciebie i twojej firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Bądź mądry przed szkołą

Zieleń jest jednym z głównych czynników kształtujących środowisko człowieka w mieście. Tereny zieleni spełniają doniosłą funkcję biologiczno - sanitarną, regulują bioklimat, wpływają na czystość powietrza, oczyszczają atmosferę z zanieczyszczeń gazowych, wyciszają hałas uliczny tworząc naturalne ekrany akustyczne, chronią przed wiatrami.

Zieleń spełnia ponadto inne funkcje. Zaspakaja potrzeby estetyczne człowieka w najbliższym jego otoczeniu, ożywia miasto, tworzy ciekawe wnętrza przestrzenne, podkreśla wartość architektury.

Wypoczynek w otoczeniu zieleni jest źródłem regeneracji sił człowieka, a przy tym uczy poszanowania tej zieleni. Tereny zieleni zdecydowanie wpływają na klimat lokalny oraz kształtują sylwetkę miasta.

Wycięcie choćby jednego drzewa powoduje zmiany nie tylko w naszym najbliższym otoczeniu - jest również ingerencją w środowisko przyrodnicze. Dlatego też gdy chcesz wyciąć drzewo zastanów się czy jest taka konieczność.

Aby uniknąć konfliktu z prawem, przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z usunięciem drzewa czy tez krzewów należy zapoznać się z przepisami prawnymi. Kwestie związane z ochroną drzew i krzewów unormowane są w ustawie z dnia 16 kwietnia2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm. ) oraz w przepisach wykonawczych do w/w ustawy.

Kto może się ubiegać o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Zgodnie z art. 83. ust. 1 ustawy o ochronie przyrody „usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez burmistrza miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

W przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wydaje wojewódzki konserwator zabytków.      

Tryb postępowania w sprawach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów:

Wiele drzew i krzewów z konieczności musi być usuwanych w związku z naturalnym procesem ich obumierania, kolizją z elementami infrastruktury technicznej, kolizją z planowanymi inwestycjami czy też ze względu na zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi, mienia jak też ruchu drogowego.

W celu uzyskania stosownego zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów należy złożyć wniosek w Punkcie Informacyjnym - pokój nr 3 (parter) w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich przy ul. A. Wolności 48.

Nadmienić należy, że każda sprawa w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rozpatrywana jest indywidualnie. Dlatego też w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z Referatem Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa osobiście lub pod numerem tel. 095 76-36-335 w godzinach urzędowania.

Kary za usuwanie drzew bez wymaganego zezwolenia Prezydenta Miasta.

Za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia Burmistrza Strzelec Krajeńskie posiadaczowi/właścicielowi nieruchomości jest wymierzana administracyjna kara pieniężna, która według art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody stanowi 3-krotność opłaty za usunięcie drzew.

Zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów.

Wszelkie zabiegi oraz cięcia pielęgnacyjne (korekcyjne, techniczne) koron drzew i krzewów winny być przeprowadzone zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Jeśli właściciel drzew nie posiada odpowiednich kwalifikacji, winien zlecić te prace fachowcom.

Zdarza się, że właściciele lub zarządcy terenem zlecają wykonanie cięć pielęgnacyjnych przypadkowym osobom nie posiadającym merytorycznego przygotowania, lekceważąc tym samym fakt, że drzewo jest organizmem żywym. Wszelkie cięcia w koronach drzew muszą mieć uzasadnienie. Prace w tym zakresie należy prowadzić w sposób profesjonalny, aby nie dopuścić do zniszczenia drzew.

Wykonawcy, posiadacze nieruchomości, którzy w sposób niestaranny i niezgodny z zasadami pielęgnują zieleń muszą liczyć się z możliwością naliczenia kary pieniężnej za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją drzew lub krzewów wynikającą z przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Niektórzy uważają, że opłaty i kary za usuwanie drzew są zbyt wysokie. Takiej surowej regulacji przyświeca jednak nasz wspólny - cel którym jest zapobieżenie niszczeniu środowiska.


Wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na podstawie, którego będzie wydana decyzja administracyjna zamieszczony jest poniżej.

Wnioski