Tarcza Antykryzysowa Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Tarcza Antykryzysowa

Dowiedz się jaką pomoc przygotował dla Ciebie i twojej firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Sporządzenie testamentu

Podstawa prawna: art. 951 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z późn.  zm.).


I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wglądu:


  • dowody osobiste osób uczestniczących przy sporządzeniu testamentu


II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

  • za sporządzenie testamentu - 22,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich  - LUBUSKO-WIELKOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Oddział Strzelce Kraj .  nr 28 8362 0005 0399 1819 2000 0010 , za pośrednictwem Banków bądź Poczty.


III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.


IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Kierownik USC tel. 0-95 76 36 310


V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.


VI. UWAGI:


1. Oświadczenie, wskazujące osobę lub osoby, które mają nabyć pozostały po spadkodawcy spadek, musi być złożone przez spadkodawcę osobiście i ustnie w obecności Kierownika USC.


2. Podczas składania przez spadkodawcę oświadczenia woli oprócz Kierownika USC powinny być obecne dwie inne osoby jako świadkowie testamentu.


3. Świadkiem nie może być przy sporządzaniu testamentu osoba:   o nie mająca zdolności prawnej (małoletnia lub ubezwłasnowolniona),
   o niewidoma, głucha lub niema,
   o nie mogąca czytać i pisać,
   o nie władająca językiem, w którym spadkodawca składa swe oświadczenie,
   o skazana za fałszywe zeznania,
   o dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, a także małżonek tejosoby, jej krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.


Z tej formy testamentu nie mogą korzystać osoby nieme lub głuche.