Długie Disco Festival Audio przewodnik Bezpłatne sms-y Lubuska Unia Światłowodowa

Długie Disco Festival

Kolejna edycja Długie Disco Festival już 28 lipca na słonecznej plaży w Długiem. Więcej informacji na www.sok.strzelce.pl

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Lubuska Unia Światłowodowa

Zadbaj, aby Twój dom został bezpłatnie podłączony do najszybszej sieci światłowodowej. Wystarczą 3 kroki: 1. Wejdź na stronę http://uniaswiatlowodowa.pl/dla_mieszkancow lub odwiedź Urząd Gminu i Punkt Informacji Turystycznej 2.
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Numeracja porządkowa nieruchomości

Ustalenie numeru porządkowego budynku

1.  Wymagane dokumenty:
  • wniosek o ustalenie numeru porządkowego,
  • załączniki:
a)    kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu*, na której kolorem  wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku,
b)    potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za ustalenie numeru porządkowego budynku.
* właściwe podkreślić

2.  Opłaty:
  • Opłata skarbowa w wysokości 17 zł – wpłacana na konto w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym O/Strzelce Krajeńskie nr 28836200050399181920000010 za nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  • Dowód potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej należy dołączyć do składanego wniosku.
Podstawa prawna: załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

3.  Termin odpowiedzi:

  • do 30 dni od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).
4.  Osoba odpowiedzialna: inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i komunalnej
(tel. 957636336)

5.  Tryb odwoławczy: brak
6.  Uwagi:
  • Odbiór zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku  może nastąpić osobiście przez wnioskodawcę lub za pośrednictwem poczty
  • O formie odbioru decyduje wnioskodawca
Podstawa prawna: art. 47a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1629)

Załączone pliki