Utrudniena drogowe Kursy dla seniorów Bezpłatne sms-y Stop pożarom traw Użytkowanie wieczyste Bezpłatne komunikaty Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Utrudniena drogowe

Jak informuje GDDKiA, nawet do 20 czerwca mogą potrwać prace remontowe na newralgicznym odcinku DK22 (ul. Chrobrego) przebiegającym przez centrum naszego miasta.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Stop pożarom traw

W Polsce w 2018 roku odnotowano 149 434 pożarów, wśród których 48 767 (33% wszystkich pożarów w Polsce) to pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE
Zmiany w harmonogramie wywozu odpadów z terenów wiejskich - www.sgo5.pl

Zezwolenie na lokalizację reklamy (tablicy informacyjnej) w pasie drogi gminnej

 

Zezwolenie na  lokalizację  reklamy (tablicy informacyjnej)    w pasie drogowym drogi gminnej


1.  Wymagane dokumenty:


 • wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy (tablicy informacyjnej)      w pasie drogowym drogi gminnej – w załączeniu,

 • projekt graficzny uzgodniony w zakresie wymogów estetyczno – kolorystycznych     z architektem gminnym,

 • projekt konstrukcyjny zawierający podstawowe wymiary (szerokość i długość  tablicy oraz wysokość nad ziemią i rodzaj materiału, z jakiego zostanie sporządzona).

Projekt graficzny i konstrukcyjny mogą stanowić jeden dokument.


 • kserokopię potwierdzenia przyjęcia przez Starostę Strzelecko-Drezdeneckiego zgłoszenia robót budowlanych związanych z instalowaniem tablicy reklamowej wolno stojącej trwale związanej z gruntem wraz z oświadczeniem Właściciela reklamy o braku sprzeciwu organu do wykonywania robót.

2.  Opłaty:


 • zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie części III pkt 44 ppkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225,  poz. 1635 z późn. zm.).

3.  Termin załatwienia:


 • do 30 dni od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).

4.  Osoba odpowiedzialna:


 • inspektor ds. gospodarki komunalnej

5.  Tryb odwoławczy:


 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

6.  Uwagi:


 • Odbiór decyzji na ustawienie tablicy informacyjnej lub reklamowej może nastąpić w jednej z dwóch form:

 • osobiście przez wnioskodawcę

 • za pośrednictwem poczty

 • O formie odbioru decyduje wnioskodawca

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz uchwała nr XVIII/118/2004 Rady Miejskiej  w Strzelcach Kraj. z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Strzelce Kraj.

Uchwała do pobrania

Wniosek do pobrania