Długie Disco Festival Audio przewodnik Bezpłatne sms-y Lubuska Unia Światłowodowa

Długie Disco Festival

Kolejna edycja Długie Disco Festival już 28 lipca na słonecznej plaży w Długiem. Więcej informacji na www.sok.strzelce.pl

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Lubuska Unia Światłowodowa

Zadbaj, aby Twój dom został bezpłatnie podłączony do najszybszej sieci światłowodowej. Wystarczą 3 kroki: 1. Wejdź na stronę http://uniaswiatlowodowa.pl/dla_mieszkancow lub odwiedź Urząd Gminu i Punkt Informacji Turystycznej 2.
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Zamiana lokalu



 Miejsce załatwienia sprawy


Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, tel. 95/ 763 63 36
Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i komunalnej (pokój nr 36).


Wymagane dokumenty


Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego 


Postępowanie


Zamiana mieszkań odbywa się pomiędzy najemcami przy ich równoczesnej woli dokonania zamiany i za zgodą Gminy.


Gmina realizuje zamianę mieszkań: 


pomiędzy najemcami lokali należących do zasobu gminy, 
pomiędzy najemcami lokali należących do zasobu gminy a najemcami zajmującymi lokale w innych zasobach, 
o niskim standardzie na lokal o wyższym standardzie, jeżeli najemca gwarantuje płatność czynszu,
socjalnych tylko na socjalne,
polegającą na dostarczeniu lokalu wolnego w zamian za lokal zajmowany dotychczas przez najemcę w następujących przypadkach: 
jeżeli najemca przekazuje do dyspozycji gminny lokal, w którym następuje nadwyżka stanowiąca co najmniej jeden pokój, 
gdy za zamianą przemawiają różne względy zdrowotne, potwierdzone orzeczeniem lekarskim, wymagające dostosowania lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu lub trwałą chorobą wymagającą odrębnego pomieszczenia.
Gmina odmawia zezwolenia na dokonanie zamiany jeżeli;
w następstwie dokonania zamiany zostałby wynajęty lokal, w którym na członka gospodarstwa domowego przypadałoby mniej niż 5m2 powierzchni mieszkalnej,
najemca lub jego małżonek posiada tytuł prawny do zajmowania więcej niż jednego lokalu (domu) mieszkalnego,
najemca lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy zalega 
z opłatą należności z tytułu czynszu najmu i innych opłat związanych 
z użytkowaniem lokalu powyżej 3 miesięcy.


Podstawa prawna 


            Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150  
z późniejszymi zmianami).


            Uchwała Nr XL/273/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. 


 

Załączone pliki