Akcja Lato Urząd Miejski w Strzelcach Ograniczenia w pracy urzędu Koronawirus Tarcza Antykryzysowa Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Akcja Lato

Kochane dzieci, drodzy rodzice! Zapraszamy na zajęcia warsztatowe w ramach Akcji Lato 2020

Urząd Miejski w Strzelcach

Od 12 maja 2020 ponowne otwarcie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich. Możliwość bezpośredniego załatwienia sprawy z konkretnym pracownikiem.

Ograniczenia w pracy urzędu

Z uwagi na realne zagrożenie zarażenia koronawirusem, urząd będzie niedostępny dla interesantów. Ograniczenia obejmą również jednostki podległe.

Koronawirus

Jak załatwić sprawę w strzeleckim urzędzie? Jak postępować w trakcie pandemii?

Tarcza Antykryzysowa

Dowiedz się jaką pomoc przygotował dla Ciebie i twojej firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Krajeńskich

 

0dea01f5a4ce0eda7d8eb0d22176bd1d.JPG     Ośrodek Szkolenia i Wychowania

     OHP w Strzelcach Krajeńskich

     Aleja Wolności 42

     66 - 500 Strzelce Krajeńskie

     tel. (95) 763 32 19

     e-mail: osiwstrzelce@wp.pl

 

 

  
            Ośrodek Szkolenia  i  Wychowania  w  Strzelcach  Krajeńskich funkcjonuje w  obecnym  kształcie  od  1994  roku a  historia  OHP na Ziemi  Strzeleckiej  datuje  się  od    1971 roku.  Początkowo  dwuletni  stacjonarny Hufiec  zapisał  wiele  kart  w  historii  miasta  oraz  historii OHP  w  województwie  gorzowskim.  Pierwszym Komendantem Hufca był  Antoni Sierociuk. Ówcześni  junacy  pracowali  przy  budowach  ferm  hodowlanych, bloków  mieszkalnych, stanicy  wodnej,   osiągali  wiele  sukcesów  na  polu  kulturalnym  i  sportowym, będąc  wielokrotnymi  zdobywcami laurów  ogólnopolskich  i  wojewódzkich, dzięki  doskonałej  pracy  wychowawczej  kadry  hufca. 

W  1975  roku  strzeleckiemu  hufcowi  nadano  imię  generała  Karola  Świerczewskiego  oraz  wręczono  sztandar  ufundowany  przez  społeczeństwo  Ziemi  Strzeleckiej.  Od  1976  Komendantem Strzeleckiego Hufca został   Mieczysław Babiec, a po nim od 1989 r. Stanisław Ziętek.  Po  transformacji  ustrojowej  w  roku  1989  hufiec  z powodu warunków lokalowych  musiał  nieco  ograniczyć  swą  działalność zmieniając  formę  na  dochodzący. 

W  1994  roku  Komendant  Główny  OHP  wyraził  zgodę  na  utworzenie  w  Strzelcach  Ośrodka  Szkolenia  i  Wychowania  w  formie  MKM , tzn.  mieszany - czyli  dla  młodzieży  zakwaterowanej i  dochodzącej, koedukacyjny - dla  dziewcząt  i  chłopców , młodociany - dla  uczestników, którzy  nie  ukończyli  18  roku  życia.  Na  kierownika  Ośrodka  mianowano  Stanisława  Ziętka     

Ośrodek  w  Strzelcach jest  obecnie jednostką  organizacyjną  Lubuskiej  Wojewódzkiej  Komendy  OHP z  siedzibą  w  Zielonej  Górze.  W  skład  kadry  OSiW  wchodzi:  kierownik  ośrodka, zastępca ds.  opiekuńczo - wychowawczych i  jednocześnie  kierownik  internatu, pedagog,  pięcioro  wychowawców, oraz  referent  administracyjno - biurowy, ze  strony  gospodarstwa  pomocniczego  wspierają   działania  instruktorzy  praktycznej  nauki  zawodu ( 4 osoby ), oraz  pracownicy  obsługi. Ośrodek  swoim  zasięgiem  obejmuje  zasadniczo  teren  Powiatu  Strzelecko - Drezdeneckiego, ale  też  chętnie  przychodzi  młodzież z  dalszych  okolic  jak  Sieraków( wielkopolskie), Gorzów, Słubice, Słońsk , szczególnie  w  przypadkach  kiedy  wskazana  dla  uczestnika  jest  zmiana  środowiska.     

Corocznie  w  Ośrodku  przebywa  pobierając  naukę  ok.  80  uczestników  tworząc  cztery  grupy  wychowawcze. Tutaj  mają  oni szansę  ukończyć  edukację zdobywając  jednocześnie  zawód.   Obecnie pobierają  naukę  w  dwóch  formach  szkolenia  czyli:

1.         zasadniczej  szkole  zawodowej

2.         gimnazjum  dla  dorosłych  lub  gimnazjum  oddziałach  przysposabiających  do  pracy

oraz w  trzech  zawodach:  kucharz, ciastkarz, oraz wikliniarz.

 

Uczniowie zasadniczej  szkoły zawodowej  odbywają  naukę  zawodu, natomiast gimnazjaliści  przyuczenie  do  wykonywania  określonej  pracy. Ośrodek  posiada  własne  warsztaty  szkoleniowe  kucharskie , cukiernicze  oraz  koszykarsko-plecionkarskie  wyposażone  w  niezbędny  sprzęt. Zajęcia  praktyczne  prowadzi  kadra  o  odpowiednich  kwalifikacjach  nauczycieli  praktycznej  nauki zawodu. Produkty  naszych  warsztatów  mają  swoich stałych  odbiorców (ciasta , smaczne obiady , wyroby z wikliny ).

Ośrodek posiada  internat  na  50  miejsc  w  którym  młodzież  znajduje opiekę, dobre  wyżywienie i  odpowiednie warunki  socjalne. W  Ośrodku  jest  realizowany  cały  czas  program  opiekuńczo-wychowawczy i resocjalizacyjny  z  całym  wachlarzem  oddziaływań , spotkań i pogadanek.

Dzięki  zaangażowaniu  i  bardzo  dobrej  pracy  kadry  wychowawczej  Ośrodek  corocznie  odnosi  wiele  sukcesów  w  wojewódzkich  konkursach  kulturalno - oświatowych i sportowych oraz pozyskuje  znaczne  środki  na  działalność  kulturalno - oświatową i  rekreacyjno - sportową, a  także  na  pomoc  socjalną  dla  młodzieży.  W  Ośrodku  działa  szereg  kół  zainteresowań.

Od  1999  roku  Ośrodek  prowadzi  bardzo  szeroką  współpracę  zagraniczną  z  niemiecki  partnerem - Centrum  Kształcenia  Poziomu  Średniego Muncheberg     Powiatu  Marchijsko- Odrzańskiego ( OSZ  MOL ).  Do  tej  pory  zrealizowano  już  9  projektów. Środki  finansowe pozyskiwane  są z Fundacji  Rozwoju  Systemu  Edukacji - Program  MŁODZIEŻ, oraz  Polsko-Niemieckiej  Współpracy  Młodzieży.  Dzięki  tym  projektom  młodzież Ośrodka  uczy  się  żyć  w  zjednoczonej  Europie  wolnej  od  uprzedzeń  i  nietolerancji. 

Od  sześciu  lat  też  Ośrodek  w  Strzelcach  bierze  udział  w realizacji   projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny takich jak:  „Twoja  wiedza  Twój  sukces",  „18 - 24 Czas na samodzielność", „Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój",  które  to  realizują  na  terenie  całej  Polski  jednostki  OHP.  W  latach 2004 - 2009   w  strzeleckim  Ośrodku  w  projekcie  tym  uczestniczyło ponad 200 osób, zyskując  nowe - niezmiernie  atrakcyjne  kwalifikacje  zawodowe. 

Ośrodek  Szkolenia  i  Wychowania  OHP działając  od  37  lat   stał  się  cenioną  placówką  edukacyjną  na  tym  terenie, a  jednocześnie  ważnym  partnerem  wielu  działań  na  różnych  płaszczyznach , inicjowanych  poprzez  agendy  samorządowe  i różne  inne  instytucje. Wszystkie  te  działania  powodują , że  Ochotnicze  Hufce  Pracy  stały  się  w  naszym  środowisku  instytucją  postrzeganą  jako  nowoczesna , wiarygodna  i  pracująca  efektywnie  dla  dobra  polskiej  młodzieży.