Bezpłatne komunikaty Bezpłatne sms-y Lubuska Unia Światłowodowa Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Krajeńskich

 

0dea01f5a4ce0eda7d8eb0d22176bd1d.JPG     Ośrodek Szkolenia i Wychowania

     OHP w Strzelcach Krajeńskich

     Aleja Wolności 42

     66 - 500 Strzelce Krajeńskie

     tel. (95) 763 32 19

     e-mail: osiwstrzelce@wp.pl

 

 

  
            Ośrodek Szkolenia  i  Wychowania  w  Strzelcach  Krajeńskich funkcjonuje w  obecnym  kształcie  od  1994  roku a  historia  OHP na Ziemi  Strzeleckiej  datuje  się  od    1971 roku.  Początkowo  dwuletni  stacjonarny Hufiec  zapisał  wiele  kart  w  historii  miasta  oraz  historii OHP  w  województwie  gorzowskim.  Pierwszym Komendantem Hufca był  Antoni Sierociuk. Ówcześni  junacy  pracowali  przy  budowach  ferm  hodowlanych, bloków  mieszkalnych, stanicy  wodnej,   osiągali  wiele  sukcesów  na  polu  kulturalnym  i  sportowym, będąc  wielokrotnymi  zdobywcami laurów  ogólnopolskich  i  wojewódzkich, dzięki  doskonałej  pracy  wychowawczej  kadry  hufca. 

W  1975  roku  strzeleckiemu  hufcowi  nadano  imię  generała  Karola  Świerczewskiego  oraz  wręczono  sztandar  ufundowany  przez  społeczeństwo  Ziemi  Strzeleckiej.  Od  1976  Komendantem Strzeleckiego Hufca został   Mieczysław Babiec, a po nim od 1989 r. Stanisław Ziętek.  Po  transformacji  ustrojowej  w  roku  1989  hufiec  z powodu warunków lokalowych  musiał  nieco  ograniczyć  swą  działalność zmieniając  formę  na  dochodzący. 

W  1994  roku  Komendant  Główny  OHP  wyraził  zgodę  na  utworzenie  w  Strzelcach  Ośrodka  Szkolenia  i  Wychowania  w  formie  MKM , tzn.  mieszany - czyli  dla  młodzieży  zakwaterowanej i  dochodzącej, koedukacyjny - dla  dziewcząt  i  chłopców , młodociany - dla  uczestników, którzy  nie  ukończyli  18  roku  życia.  Na  kierownika  Ośrodka  mianowano  Stanisława  Ziętka     

Ośrodek  w  Strzelcach jest  obecnie jednostką  organizacyjną  Lubuskiej  Wojewódzkiej  Komendy  OHP z  siedzibą  w  Zielonej  Górze.  W  skład  kadry  OSiW  wchodzi:  kierownik  ośrodka, zastępca ds.  opiekuńczo - wychowawczych i  jednocześnie  kierownik  internatu, pedagog,  pięcioro  wychowawców, oraz  referent  administracyjno - biurowy, ze  strony  gospodarstwa  pomocniczego  wspierają   działania  instruktorzy  praktycznej  nauki  zawodu ( 4 osoby ), oraz  pracownicy  obsługi. Ośrodek  swoim  zasięgiem  obejmuje  zasadniczo  teren  Powiatu  Strzelecko - Drezdeneckiego, ale  też  chętnie  przychodzi  młodzież z  dalszych  okolic  jak  Sieraków( wielkopolskie), Gorzów, Słubice, Słońsk , szczególnie  w  przypadkach  kiedy  wskazana  dla  uczestnika  jest  zmiana  środowiska.     

Corocznie  w  Ośrodku  przebywa  pobierając  naukę  ok.  80  uczestników  tworząc  cztery  grupy  wychowawcze. Tutaj  mają  oni szansę  ukończyć  edukację zdobywając  jednocześnie  zawód.   Obecnie pobierają  naukę  w  dwóch  formach  szkolenia  czyli:

1.         zasadniczej  szkole  zawodowej

2.         gimnazjum  dla  dorosłych  lub  gimnazjum  oddziałach  przysposabiających  do  pracy

oraz w  trzech  zawodach:  kucharz, ciastkarz, oraz wikliniarz.

 

Uczniowie zasadniczej  szkoły zawodowej  odbywają  naukę  zawodu, natomiast gimnazjaliści  przyuczenie  do  wykonywania  określonej  pracy. Ośrodek  posiada  własne  warsztaty  szkoleniowe  kucharskie , cukiernicze  oraz  koszykarsko-plecionkarskie  wyposażone  w  niezbędny  sprzęt. Zajęcia  praktyczne  prowadzi  kadra  o  odpowiednich  kwalifikacjach  nauczycieli  praktycznej  nauki zawodu. Produkty  naszych  warsztatów  mają  swoich stałych  odbiorców (ciasta , smaczne obiady , wyroby z wikliny ).

Ośrodek posiada  internat  na  50  miejsc  w  którym  młodzież  znajduje opiekę, dobre  wyżywienie i  odpowiednie warunki  socjalne. W  Ośrodku  jest  realizowany  cały  czas  program  opiekuńczo-wychowawczy i resocjalizacyjny  z  całym  wachlarzem  oddziaływań , spotkań i pogadanek.

Dzięki  zaangażowaniu  i  bardzo  dobrej  pracy  kadry  wychowawczej  Ośrodek  corocznie  odnosi  wiele  sukcesów  w  wojewódzkich  konkursach  kulturalno - oświatowych i sportowych oraz pozyskuje  znaczne  środki  na  działalność  kulturalno - oświatową i  rekreacyjno - sportową, a  także  na  pomoc  socjalną  dla  młodzieży.  W  Ośrodku  działa  szereg  kół  zainteresowań.

Od  1999  roku  Ośrodek  prowadzi  bardzo  szeroką  współpracę  zagraniczną  z  niemiecki  partnerem - Centrum  Kształcenia  Poziomu  Średniego Muncheberg     Powiatu  Marchijsko- Odrzańskiego ( OSZ  MOL ).  Do  tej  pory  zrealizowano  już  9  projektów. Środki  finansowe pozyskiwane  są z Fundacji  Rozwoju  Systemu  Edukacji - Program  MŁODZIEŻ, oraz  Polsko-Niemieckiej  Współpracy  Młodzieży.  Dzięki  tym  projektom  młodzież Ośrodka  uczy  się  żyć  w  zjednoczonej  Europie  wolnej  od  uprzedzeń  i  nietolerancji. 

Od  sześciu  lat  też  Ośrodek  w  Strzelcach  bierze  udział  w realizacji   projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny takich jak:  „Twoja  wiedza  Twój  sukces",  „18 - 24 Czas na samodzielność", „Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój",  które  to  realizują  na  terenie  całej  Polski  jednostki  OHP.  W  latach 2004 - 2009   w  strzeleckim  Ośrodku  w  projekcie  tym  uczestniczyło ponad 200 osób, zyskując  nowe - niezmiernie  atrakcyjne  kwalifikacje  zawodowe. 

Ośrodek  Szkolenia  i  Wychowania  OHP działając  od  37  lat   stał  się  cenioną  placówką  edukacyjną  na  tym  terenie, a  jednocześnie  ważnym  partnerem  wielu  działań  na  różnych  płaszczyznach , inicjowanych  poprzez  agendy  samorządowe  i różne  inne  instytucje. Wszystkie  te  działania  powodują , że  Ochotnicze  Hufce  Pracy  stały  się  w  naszym  środowisku  instytucją  postrzeganą  jako  nowoczesna , wiarygodna  i  pracująca  efektywnie  dla  dobra  polskiej  młodzieży.