Ferie w strzeleckiej bibliotece Bezpłatne sms-y

Ferie w strzeleckiej bibliotece

Od 19 do 23 lutego Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich zaprasza na zajęcia wszystkie dzieci. Więcej pod adresem: http://bit.ly/2hfnPqj

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Wykwalifikowani pilarze-strażacy w Gminie Strzelce Krajeńskie

Ochotnicza Straż Pożarna w Bronowicach realizuje projekt
finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.5,

pn. „Wykwalifikowani pilarze-strażacy w Gminie Strzelce Krajeńskie"

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, poprzez nabycie uprawnień w zakresie obsługi pilarek, przez 14 strażaków zamieszkałych lub pracujących w Gminie Strzelce Krajeńskie. W ramach projektu przewidziano kurs obsługi pilarek oraz warsztaty psychologiczne realizowane w miesiącach wrzesień-listopad. Ilość miejsc jest ograniczona do 14. W projekcie mogą uczestniczyć także kobiety.
Biuro projektu znajduje się w Urzedzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 48 w pokoju nr 25, czynne w poniedziałki i czwartki od 16.30 do 17.30, tel. 506 019 619, e-mail.

 

Dokumenty do pobrania:

- Informacja o Projekcie (.pdf),

- Karta zgłoszenia do Projektu (.pdf),

- Plakat,

- Ulotka,

- Informacja o wynikach rekrutacji

Informacje bieżące dla uczestników:

 

 

 

- Rozkład zajęć

Uwaga: zajęcia z 09.10 przeniesione zostały na 08.10.

Pozostałe, 10.10 bez zmian. Proszę dostarczyc do Biura Projektu lub na zajęcia kserokopie dowodu osobistego, zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie lub uczęszczanie do szkoły.

Zakończenie zajęć i wręczenie zaświadczeń odbędzie się 24 listopada 2010r. o godz. 17.00 w Restauracji "Zacisze"

Galeria

 

www.efs.gov.pl

278d7f5938cc52d3e3c2a04c9e23aac5.jpg