Bezpłatne sms-y

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
IMiGW otrzega przed silnym wiatrem w dzień i w nocy. Więcej na www.imgw.pl
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

ZPORR: Budowa kanalizacji ogólnospławnej na terenie Gminy - etap I Bronowice - Tuczno

 

Tytuł projektu:

„Budowa kanalizacji ogólnospławnej na terenie Gminy - etap I Bronowice - Tuczno"

Opis:

Przedmiotem projektu była budowa sieci kanalizacji zbiorczej łączącej miejscowości Bobrówko i Tuczno w systemie grawitacyjnym i ciśnieniowym oraz budowa przykanalików w miejscowości Bobrówko.

Rok:

2007

 

Program:

ZPORR

Kwota dofinansowania:

983 903,27 PLN

Koszt całkowity:

1 588 069,56 PLN