Bezpłatne sms-y Bezpłatne komunikaty Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na realizację zadania: „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie”

 

 

 

 

 

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania na realizację zadania:

„Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie”

 

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich informuje, że Gmina Strzelce Krajeńskie otrzymała dofinansowanie do zadania polegającego na utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 53.216,64 zł w formie dotacji na cele bieżące stanowiącej 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

Dofinansowanie jest przyznawane w ramach Programu NFOŚiGW pn.: Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne; Część III – „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, zgodnie z przyjętymi zasadami i warunkami dofinansowania przez WFOŚiGW w Zielonej Górze przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przy udziale środków NFOŚiGW.

Na powyższą łączną kwotę dofinansowania składają się:

  • 26.608,32 zł – dotacja NFOŚiGW w Warszawie, w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych,
  • 26.608,32 zł – dotacja WFOŚiGW w Zielonej Górze, w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

W ramach ww. zadania, z 50 nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie (stanowiących własność osób fizycznych oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego), usunięto 67,260 Mg azbestu, stanowiącego odpad niebezpieczny.

Dofinansowanie było przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest z majątku będącego w posiadaniu osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego. Aby zutylizować azbest w ramach przedmiotowego zadania należało spełnić warunki, o jakich mowa w Zarządzeniu Nr 0050.30.2013 Burmistrza Strzelce Krajeńskich z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznania dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie”.

Wykonie zadania odbywał się dla wnioskodawców bez kosztowo.

 

Informacji nt usuwania azbestu udziela:

Anna Jurasz – insp. ds. ochrony środowiska (tel. 95 76 36 335)