Bezpłatne sms-y

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
IMiGW otrzega przed silnym wiatrem w dzień i w nocy. Więcej na www.imgw.pl
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu


KARTA SPRAWY

Nazwa referatu: Urząd Stanu Cywilnego

Tytuł sprawy: zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu z akt ewidencji ludności

Termin załatwienia sprawy: 7 dni

Osoba kontaktowa: Inspektor USC Julita Górska

Miejsce załatwienia: Urząd Miejski Al. Wolności 48 parter pokój nr 5.

Telefon kontaktowy: 95 7636305.

Adres e-mail: ewidencja@strzelce.pl

Sposób załatwienia: Po złożeniu wniosku organ wydaje zaświadczenie. Zwolnienia z opłaty – ustawa o opłacie skarbowej.

Miejsce odbioru: Urząd Miejski Al. Wolności 48 parter pokój nr 5


Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie zaświadczenia

- potwierdzenie uiszczenia opłaty


Czas realizacji: 7 dni

Opłaty: Opłata skarbowa w wysokości 17 zł wpłacana na konto:

Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie ul. Al. Wolności 48

Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy O/Strzelce Kraj.

Nr konta: 28 8362 0005 0399 1819 2000 0010

 

Tryb odwoławczy: nie przysługuje

Uwagi: brak

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2017.657 ze zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

 

Załączniki:

Wniosek o wydanie zaświadczenia USC.5345.2


Dane osoby, która wytworzyła informację: Inspektor Julita Górska

Dane osoby, która odpowiada za treść: Kierownik USC Bożena Dubel