IV Piątka Na Rynku Lubuska Unia Światłowodowa Bezpłatne sms-y

IV Piątka Na Rynku

Kolejna edycja imprezy biegowej w Strzelcach Krajeńskich

Lubuska Unia Światłowodowa

Zadbaj, aby Twój dom został bezpłatnie podłączony do najszybszej sieci światłowodowej. Wystarczą 3 kroki: 1. Wejdź na stronę http://uniaswiatlowodowa.pl/dla_mieszkancow lub odwiedź Urząd Gminu i Punkt Informacji Turystycznej 2.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
PL EN DE
Twój kontakt w ważnej sprawie - kontakt@strzelce.pl

Usuwanie azbestu 2016


Informacja dot. uzyskanego dofinansowania oraz uzyskanego efektu ekologicznego w trakcie realizacji zadania: „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie”

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich informuje, że Gmina Strzelce Krajeńskie otrzymała dofinansowanie do zadania polegającego na utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 56 622,82 zł w formie dotacji stanowiącej 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

Dofinansowanie jest przyznawane w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki realizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Na powyższą łączną kwotę dofinansowania składają się:

    28 311,41 zł – dotacja NFOŚiGW w Warszawie, w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych,
  28 311,41 zł – dotacja WFOŚiGW w Zielonej Górze, w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

W ramach ww. zadania azbest usunięto z 19 posesji (usunięcie z demontażem), oraz 26 posesji (usunięcie bez demontażu). Osiągnięty efekt ekologiczny to 108,77 Mg (ton), 10 374 m2  zutylizowanego azbestu, stanowiącego odpad niebezpieczny.

Aby zutylizować azbest w ramach przedmiotowego zadania należało spełnić warunki,
o jakich mowa w „Informacji dotycząca przyznania dofinansowania do zadań związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie”.


Gmina Strzelce Krajeńskie planuje wnioskować o otrzymanie dofinansowania również
w 2017 r.


Współcześnie wiadomo, że azbest jest bardzo groźnym czynnikiem chorobotwórczym (całkowita liczba zgonów spowodowanych chorobami azbestozależnymi w Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemczech, Szwajcarii, Norwegii, Polsce i Estonii wynosi ok. 15 tys. rocznie), przy czym niebezpieczeństwo pojawia się wskutek rozpylenia w powietrzu włókien azbestowych, uwalnianych w trakcie wydobycia azbestu oraz w procesie produkcji, obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających azbest, a także podczas ich uszkodzenia lub wskutek ich korozji.

Włókna azbestu trafiają do organizmu głównie drogą oddechową, z wdychanym powietrzem, i w niewielkim tylko stopniu przez skórę i z układu pokarmowego. Źródłem narażenia, prócz zanieczyszczonego powietrza, może być woda, do której azbest trafia z gleb zanieczyszczonych azbestem, ze ścieków przemysłowych, atmosfery i rur azbestowo-cementowych. Przypuszcza się, że woda wodociągowa zawiera średnio poniżej 1 wł./cm3. Również artykuły żywnościowe mogą być zanieczyszczone cząstkami azbestu, pochodzącego z wody lub talku wykorzystywanego do polerowania ryżu.