Bezpłatne sms-y Bezpłatne komunikaty Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Projekty ze środków zewnętrznych: środki europejskie


Projekty w trakcie realizacji: pogrubiona czcionka

 

 
Lp.
 
 
Źródło finansowania
 
/program
 
 
Nazwa realizowanego projektu lub jego ogólny zakres
 
 
Okres realizacji
 
 
1
 
 
SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”
 
 
Centrum Aktywności i tradycji społeczności lokalnej – remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej (Ogardy)
 
 
2005 - 2006
 
 
2
 
 
PHARE CBC - EPEV
 
 
Zrób to z głową – gospodarowanie odpadami na terenach przygranicznych
 
 
2005
 
 
3
 
 
PHARE CBC - EPEV
 
 
Polsko – Niemieckie Dni Seniora JUNIOR – SENIOR 2005
 
 
2005
 
 
4
 
 
PHARE CBC - EPEV
 
 
Polsko – Niemiecki FPŻ „Keja” 2005
 
 
2005
 
 
5
 
 
PHARE CBC - EPEV
 
 
Europejskie Dni Współpracy Partnerskiej – Europiknik 2006
 
 
2006
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
PO KL/EFS
 
 
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich”
 
 
2008-2014
 
 
10
 
 
PO KL/EFS
 
 
Lubuska Szkoła Równych Szans II edycja
 
 
2009-2010
 
 
11
 
 
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
 
 
 
18
 
 
PROW 2007-2013
 
 
Remont Świetlicy wiejskiej w Sokólsku
 
 
2011
 
 
19
 
 
PROW 2007-2013
 
 
Remont świetlic wiejskich w Bobrówku i Tucznie
 
 
2011-2012
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
21
 
 
PROW 2007-2013
 
 
Wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców wsi poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w Sokólsku
 
 
2012
 
 
22
 
 
PROW 2007-2013
 
 
Wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców wsi poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w Bobrówku
 
 
2012
 
 
23
 
 
PROW 2007-2013
 
 
Wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców wsi poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w Tucznie
 
 
2012
 
 
24
 
 
PO RYBY 2007-2013/LGR
 
 
Remont fragmentu ciągu pieszego nad Jeziorem Górnym w Strzelcach Krajeńskich
 
 
2012
 
 
25
 
 
PO RYBY 2007-2013/LGR
 
 
Rekultywacja Jeziora Klasztornego Górnego w Strzelcach Krajeńskich
 
 
2012-2014
 
 
26
 
 
PROW 2007-2013
 
 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Strzelce Krajeńskie - etap II: Brzoza, Piastowo, Żabicko, Długie
 
 
2013-2015
 
 
27
 
 
PROW 2007-2013
 
 
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Danków w Gminie Strzelce Krajeńskie
 
 
2013
 
 
28
 
 
 
 
 
 
 
 
29
 
 
PROW 2007-2013
 
 
Wydanie przewodnika turystycznego: Szlaki turystyczne w Gminie Strzelce Krajeńskie
 
 
2014
 
 
30
 
 
PROW 2007-2013
 
 
Remont i doposażenie placów zabaw w miejscowości Lubicz oraz Wielisławice w gminie Strzelce Krajeńskie
 
 
2014
 
 
31
 
 
PROW 2007-2013
 
 
Remont fragmentu ciągu pieszego nad jeziorem Górnym w Gminie Strzelce Krajeńskie – etap II
 
 
2014
 
 
32
 
 
PROW 2007-2013
 
 
Renowacja zabytkowych pomników nagrobnych małżonków von Holzendorf w Gardzku
 
 
2014
 
 
33
 
 
PROW 2007-2013
 
 
Remont oraz rozbudowa świetlic wiejskich w Bronowicach i w Żabicku.
 
 
2014
 
 
34
 
 
PROW 2007-2013
 
 
Urządzenie placu zabaw w Sidłowie oraz doposażenie placów zabaw w Tucznie i Przyłęgu
 
 
2014
 
 
35
 
 
PROW 2007-2013
 
 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Sidłów w Aglomeracji Strzelce Krajeńskie
 
 
2014
 
 
36
 
 
PROW 2007-2013
 
 
Budowa oraz remont placów zabaw w miejscowościach: Bronowice, Sokólsko i Bobrówko
 
 
2014
 
 
37
 
 
 
 
 
 
 
 
38
 
 
 
 
 
 
 
 
39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
41
 
 
 
 
 
 
 
 
42
 
 
 
 
 
 
 
 
43
 
 
 
 
 
 
 
 
44
 
 
 
 
 
 
 
 
45
 
 
 
 
 
 
 
 
46
 
 
 
 
 
 
 
 
47
 
 
Fundusz Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020
 
 
Konferencja - transgraniczna turystyka wodna
 
 
2018
 
 
48
 
 
RPO WL 2014-2020
 
„Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich”
 
 
2018-2020
 
 
49
 
 
RPO WL 2014-2020
 
 
 
 


BP – Budżet państwa
SPO – Sektorowy Program Operacyjny
PHARE CBC - Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies Cross Border Cross
EPEV – Euroregion Pro Europa Viadrina
PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego lata 2004-2006
LRPO 2007-2013 – Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
PROW 2007-2013 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
FWNP – Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
PROW 2014-2020 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
RPO WL 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020