Akcja Lato Urząd Miejski w Strzelcach Ograniczenia w pracy urzędu Koronawirus Tarcza Antykryzysowa Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Akcja Lato

Kochane dzieci, drodzy rodzice! Zapraszamy na zajęcia warsztatowe w ramach Akcji Lato 2020

Urząd Miejski w Strzelcach

Od 12 maja 2020 ponowne otwarcie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich. Możliwość bezpośredniego załatwienia sprawy z konkretnym pracownikiem.

Ograniczenia w pracy urzędu

Z uwagi na realne zagrożenie zarażenia koronawirusem, urząd będzie niedostępny dla interesantów. Ograniczenia obejmą również jednostki podległe.

Koronawirus

Jak załatwić sprawę w strzeleckim urzędzie? Jak postępować w trakcie pandemii?

Tarcza Antykryzysowa

Dowiedz się jaką pomoc przygotował dla Ciebie i twojej firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Projekty ze środków zewnętrznych: środki europejskie


 

 
Lp.
 
 
Źródło finansowania
 
/program
 
 
Nazwa realizowanego projektu lub jego ogólny zakres
 
 
Okres realizacji
 
 
1
 
 
SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”
 
 
Centrum Aktywności i tradycji społeczności lokalnej – remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej (Ogardy)
 
 
2005 - 2006
 
 
2
 
 
PHARE CBC - EPEV
 
 
Zrób to z głową – gospodarowanie odpadami na terenach przygranicznych
 
 
2005
 
 
3
 
 
PHARE CBC - EPEV
 
 
Polsko – Niemieckie Dni Seniora JUNIOR – SENIOR 2005
 
 
2005
 
 
4
 
 
PHARE CBC - EPEV
 
 
Polsko – Niemiecki FPŻ „Keja” 2005
 
 
2005
 
 
5
 
 
PHARE CBC - EPEV
 
 
Europejskie Dni Współpracy Partnerskiej – Europiknik 2006
 
 
2006
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
PO KL/EFS
 
 
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich”
 
 
2008-2014
 
 
10
 
 
PO KL/EFS
 
 
Lubuska Szkoła Równych Szans II edycja
 
 
2009-2010
 
 
11
 
 
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
 
 
 
18
 
 
PROW 2007-2013
 
 
Remont Świetlicy wiejskiej w Sokólsku
 
 
2011
 
 
19
 
 
PROW 2007-2013
 
 
Remont świetlic wiejskich w Bobrówku i Tucznie
 
 
2011-2012
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
21
 
 
PROW 2007-2013
 
 
Wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców wsi poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w Sokólsku
 
 
2012
 
 
22
 
 
PROW 2007-2013
 
 
Wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców wsi poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w Bobrówku
 
 
2012
 
 
23
 
 
PROW 2007-2013
 
 
Wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców wsi poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w Tucznie
 
 
2012
 
 
24
 
 
PO RYBY 2007-2013/LGR
 
 
Remont fragmentu ciągu pieszego nad Jeziorem Górnym w Strzelcach Krajeńskich
 
 
2012
 
 
25
 
 
PO RYBY 2007-2013/LGR
 
 
Rekultywacja Jeziora Klasztornego Górnego w Strzelcach Krajeńskich
 
 
2012-2014
 
 
26
 
 
PROW 2007-2013
 
 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Strzelce Krajeńskie - etap II: Brzoza, Piastowo, Żabicko, Długie
 
 
2013-2015
 
 
27
 
 
PROW 2007-2013
 
 
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Danków w Gminie Strzelce Krajeńskie
 
 
2013
 
 
28
 
 
 
 
 
 
 
 
29
 
 
PROW 2007-2013
 
 
Wydanie przewodnika turystycznego: Szlaki turystyczne w Gminie Strzelce Krajeńskie
 
 
2014
 
 
30
 
 
PROW 2007-2013
 
 
Remont i doposażenie placów zabaw w miejscowości Lubicz oraz Wielisławice w gminie Strzelce Krajeńskie
 
 
2014
 
 
31
 
 
PROW 2007-2013
 
 
Remont fragmentu ciągu pieszego nad jeziorem Górnym w Gminie Strzelce Krajeńskie – etap II
 
 
2014
 
 
32
 
 
PROW 2007-2013
 
 
Renowacja zabytkowych pomników nagrobnych małżonków von Holzendorf w Gardzku
 
 
2014
 
 
33
 
 
PROW 2007-2013
 
 
Remont oraz rozbudowa świetlic wiejskich w Bronowicach i w Żabicku.
 
 
2014
 
 
34
 
 
PROW 2007-2013
 
 
Urządzenie placu zabaw w Sidłowie oraz doposażenie placów zabaw w Tucznie i Przyłęgu
 
 
2014
 
 
35
 
 
PROW 2007-2013
 
 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Sidłów w Aglomeracji Strzelce Krajeńskie
 
 
2014
 
 
36
 
 
PROW 2007-2013
 
 
Budowa oraz remont placów zabaw w miejscowościach: Bronowice, Sokólsko i Bobrówko
 
 
2014
 
 
37
 
 
 
 
 
 
 
 
38
 
 
 
 
 
 
 
 
39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
41
 
 
 
 
 
 
 
 
42
 
 
 
 
 
 
 
 
43
 
 
 
 
 
 
 
 
44
 
 
 
 
 
 
 
 
45
 
 
 
 
 
 
 
 
46
 
 
 
 
 - w trakcie realizacji
 
 RPO WL 2014-2020

- w trakcie realizacji
 
49
 
 
RPO WL 2014-2020
 
 
 
 
 
50
 
 
PROW 2014-2020
 
 
 
 

PO RYBY 2014-2020

LRGD "Pojezierze Dobiegniewskie"

 
52
 
RPO WL 2014-2020

- w trakcie realizacji
 
53
 
 
PROW 2014-2020
 
 - w trakcie realizacji
 
 


BP – Budżet państwa
SPO – Sektorowy Program Operacyjny
PHARE CBC - Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies Cross Border Cross
EPEV – Euroregion Pro Europa Viadrina
PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego lata 2004-2006
LRPO 2007-2013 – Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
PROW 2007-2013 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
FWNP – Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
PROW 2014-2020 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
RPO WL 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020