Urząd Miejski w Strzelcach Koronawirus Ograniczenia w pracy urzędu Tarcza Antykryzysowa Odpady - harmonogram Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Urząd Miejski w Strzelcach

Od 12 maja 2020 ponowne otwarcie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich. Możliwość bezpośredniego załatwienia sprawy z konkretnym pracownikiem.

Koronawirus

Jak załatwić sprawę w strzeleckim urzędzie? Jak postępować w trakcie pandemii?

Ograniczenia w pracy urzędu

Z uwagi na realne zagrożenie zarażenia koronawirusem, urząd będzie niedostępny dla interesantów. Ograniczenia obejmą również jednostki podległe.

Tarcza Antykryzysowa

Dowiedz się jaką pomoc przygotował dla Ciebie i twojej firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Odpady - harmonogram

Harmonogram wywozu odpadów na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie od 1 do 30 kwietnia 2020

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Projekty ze środków zewnętrznych: środki krajoweProjekty w trakcie realizacji: pogrubiona czcionka

Lp.
Źródło finansowania
/program
Nazwa realizowanego projektu lub jego ogólny zakres
Okres realizacji projektu
1
WFOŚiGW
Budowa przyłączy kanalizacyjnych wraz z przepompowniami w miejscowości Długie
2005 - 2006
2
PFRON
Warsztaty Terapii Zajęciowej
2006
3
PFRON
251764,02 zł
Budowa szybu dźwigowego wraz z zakupem i montażem urządzenia dźwigowego oraz dostosowania sanitariatów w obiekcie urzędu miejskiego w Strzelcach Krajeńskich służącego rehabilitacji w zakresie społecznym w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych
2008-2009
4
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży przy Publicznym Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich
2009
5
Ministerstwo Sportu
Urząd Marszałkowski
Moje Boisko – ORLIK 2012
2009
6
BGK
Budowa budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej (30rodzin)
2009
7
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych I
Przebudowa drogi gminnej – ul. J. Kusocińskiego
2009
8
FWPN
Prace archeologiczne w Długiem
2009
9
ANR
Stacja Uzdatniania Wody w Ogardach
2010
10
FWPN
Prace archeologiczne w Długiem
2010
11
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Renowacja zabytkowego nagrobka Ludwiga i Anny Noster znajdującego się w Strzelcach Krajeńskich – I etap
2010
12
Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach – budżet państwa
Przebudowa odcinka drogi gminnej Strzelce Krajeńskie- Strzelce Klasztorne
2010
13
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych I
Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Korczaka, Herberta i Norwida w Strzelcach Krajeńskich”
2010-2011
14
Ministerstwo Sportu /FRKF
Kompleks lekkoatletyczny przy Gimnazjum Publicznym w Strzelcach Krajeńskich
2010-2011
15
ANR
Remont Stacji Uzdatniania Wody w Wielisławicach
2011
16
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Remont fragmentu murów obronnych
2011
17
Urząd Marszałkowski
Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej w Długiem
2011
18
Urząd Marszałkowski
Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej
2012
19
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych II
Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie - Etap III: Remont nawierzchni drogi ul. Kościuszki w m. Strzelce Krajeńskie wraz z przebudową i remontem istniejących sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, z przyłączami.
2012
20
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
Budowa hali sportowej w Bobrówku wraz z łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą
2012-2013
21
ANR
Remont Stacji Uzdatniania Wody w Sidłowie
2012
22
MKiDN
Remont fragmentu murów obronnych w sekcji północnej
2012
23
PFRON
Likwidacja barier architektonicznych poprzez dobudowę windy zewnętrznej do segmentu C Gimnazjum
2012
24
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych II
Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie – etap IV: Przebudowa odcinka drogi gminnej Strzelce Krajeńskie-Strzelce Klasztorne
2013
25
MKiDN
Strzelce Krajeńskie, mury obronne (XIII w.): renowacja i konserwacja Baszty Więziennej oraz Nowej Bramy
2013
26
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych II
Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie – etap V: Remont ul. Wodociągowej w Strzelcach Kraj.
2014
27
ANR
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Długiem
2014
28
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych II
Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie – etap VI: Remont i rozbudowa ul. Kwiatowej w Strzelcach Kraj.
2015
29
Budżet państwa
Rządowy program wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń”
2015
30
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych II
Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa wpowiązaniu zsiecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie – etap VI: Remont i rozbudowa ul. Kwiatowej w Strzelcach Krajeńskich
2015
31
BGK
Utworzenie lokali socjalnych i komunalnych w m. Sidłów i Strzelcach Kraj.(ul. Moniuszki)
2015-2016
32
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Zakup książek do szkolnych bibliotek
2016
33
PFRON Roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych
Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku poradni lekarskiej w Bobrówku
2016
34
PFRON Program wyrównywania różnic między regionami III
Likwidacja barier transportowych w WTZ Strzelce Krajeńskie
2016
35
36
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Zakup książek do szkolnych bibliotek
2017
37
38
Wojewoda Lubuski
Adaptacja i remont obiektu przy ul. Kościuszki 5 gm. Strzelce Krajeńskie na potrzeby środowiskowego domu samopomocy oraz uruchomienie 25 nowych miejsc od grudnia 2017r.
2017

 

 

BP – Budżet państwa
PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ANR – Agencja Nieruchomości Rolnych
BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego
MKiDN – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
FWPN – Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej