Tarcza Antykryzysowa Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Tarcza Antykryzysowa

Dowiedz się jaką pomoc przygotował dla Ciebie i twojej firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Projekty ze środków zewnętrznych: środki krajoweProjekty w trakcie realizacji: pogrubiona czcionka

 
Lp.
 
 
Źródło finansowania
 
/program
 
 
Nazwa realizowanego projektu lub jego ogólny zakres
 
 
Okres realizacji projektu
 
 
1
 
 
WFOŚiGW
 
 
Budowa przyłączy kanalizacyjnych wraz z przepompowniami w miejscowości Długie
 
 
2005 - 2006
 
 
2
 
 
PFRON
 
 
Warsztaty Terapii Zajęciowej
 
 
2006
 
 
3
 
 
PFRON
 
251764,02 zł
 
 
Budowa szybu dźwigowego wraz z zakupem i montażem urządzenia dźwigowego oraz dostosowania sanitariatów w obiekcie urzędu miejskiego w Strzelcach Krajeńskich służącego rehabilitacji w zakresie społecznym w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych
 
 
2008-2009
 
 
4
 
 
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
 
 
Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży przy Publicznym Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich
 
 
2009
 
 
5
 
 
Ministerstwo Sportu
 
Urząd Marszałkowski
 
 
Moje Boisko – ORLIK 2012
 
 
2009
 
 
6
 
 
BGK
 
 
Budowa budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej (30rodzin)
 
 
2009
 
 
7
 
 
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych I
 
 
Przebudowa drogi gminnej – ul. J. Kusocińskiego
 
 
2009
 
 
8
 
 
FWPN
 
 
Prace archeologiczne w Długiem
 
 
2009
 
 
9
 
 
ANR
 
 
Stacja Uzdatniania Wody w Ogardach
 
 
2010
 
 
10
 
 
FWPN
 
 
Prace archeologiczne w Długiem
 
 
2010
 
 
11
 
 
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 
 
Renowacja zabytkowego nagrobka Ludwiga i Anny Noster znajdującego się w Strzelcach Krajeńskich – I etap
 
 
2010
 
 
12
 
 
Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach – budżet państwa
 
 
Przebudowa odcinka drogi gminnej Strzelce Krajeńskie- Strzelce Klasztorne
 
 
2010
 
 
13
 
 
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych I
 
 
Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Korczaka, Herberta i Norwida w Strzelcach Krajeńskich”
 
 
2010-2011
 
 
14
 
 
Ministerstwo Sportu /FRKF
 
 
Kompleks lekkoatletyczny przy Gimnazjum Publicznym w Strzelcach Krajeńskich
 
 
2010-2011
 
 
15
 
 
ANR
 
 
Remont Stacji Uzdatniania Wody w Wielisławicach
 
 
2011
 
 
16
 
 
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 
 
Remont fragmentu murów obronnych
 
 
2011
 
 
17
 
 
Urząd Marszałkowski
 
 
Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej w Długiem
 
 
2011
 
 
18
 
 
Urząd Marszałkowski
 
 
Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej
 
 
2012
 
 
19
 
 
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych II
 
 
Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie - Etap III: Remont nawierzchni drogi ul. Kościuszki w m. Strzelce Krajeńskie wraz z przebudową i remontem istniejących sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, z przyłączami.
 
 
2012
 
 
20
 
 
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
 
 
Budowa hali sportowej w Bobrówku wraz z łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą
 
 
2012-2013
 
 
21
 
 
ANR
 
 
Remont Stacji Uzdatniania Wody w Sidłowie
 
 
2012
 
 
22
 
 
MKiDN
 
 
Remont fragmentu murów obronnych w sekcji północnej
 
 
2012
 
 
23
 
 
PFRON
 
 
Likwidacja barier architektonicznych poprzez dobudowę windy zewnętrznej do segmentu C Gimnazjum
 
 
2012
 
 
24
 
 
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych II
 
 
Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie – etap IV: Przebudowa odcinka drogi gminnej Strzelce Krajeńskie-Strzelce Klasztorne
 
 
2013
 
 
25
 
 
MKiDN
 
 
Strzelce Krajeńskie, mury obronne (XIII w.): renowacja i konserwacja Baszty Więziennej oraz Nowej Bramy
 
 
2013
 
 
26
 
 
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych II
 
 
Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie – etap V: Remont ul. Wodociągowej w Strzelcach Kraj.
 
 
2014
 
 
27
 
 
ANR
 
 
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Długiem
 
 
2014
 
 
28
 
 
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych II
 
 
Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie – etap VI: Remont i rozbudowa ul. Kwiatowej w Strzelcach Kraj.
 
 
2015
 
 
29
 
 
 
Budżet państwa
 
 
Rządowy program wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń”
 
 
2015
 
 
30
 
 
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych II
 
 
Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa wpowiązaniu zsiecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie – etap VI: Remont i rozbudowa ul. Kwiatowej w Strzelcach Krajeńskich
 
 
2015
 
 
31
 
 
BGK
 
 
Utworzenie lokali socjalnych i komunalnych w m. Sidłów i Strzelcach Kraj.(ul. Moniuszki)
 
 
 
2015-2016
 
 
32
 
 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 
 
Zakup książek do szkolnych bibliotek
 
 
2016
 
 
33
 
 
PFRON Roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych
 
 
Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku poradni lekarskiej w Bobrówku
 
 
2016
 
 
34
 
 
PFRON Program wyrównywania różnic między regionami III
 
 
Likwidacja barier transportowych w WTZ Strzelce Krajeńskie
 
 
2016
 
 
35
 
 
 
 
 
 
 
 
36
 
 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 
 
Zakup książek do szkolnych bibliotek
 
 
2017
 
 
37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38
 
 
39
 
 
40
 
 
41
 
 
42
 
 
43
 
 
44
 

 

 

BP – Budżet państwa
PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ANR – Agencja Nieruchomości Rolnych
BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego
MKiDN – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
FWPN – Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej