Otwarty konkurs ofert Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne sms-y Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Otwarty konkurs ofert

Środki dla organizacji pozarządowych. Zobacz jakie działania gmina wspiera finansowo.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE
Zmiany w harmonogramie dowozów uczniów do szkół - więcej na www.scopo.strzelce.edu.pl

Projekty ze środków zewnętrznych: środki krajoweProjekty w trakcie realizacji: pogrubiona czcionka

Lp.
Źródło finansowania
/program
Nazwa realizowanego projektu lub jego ogólny zakres
Okres realizacji projektu
1
WFOŚiGW
Budowa przyłączy kanalizacyjnych wraz z przepompowniami w miejscowości Długie
2005 - 2006
2
PFRON
Warsztaty Terapii Zajęciowej
2006
3
PFRON
251764,02 zł
Budowa szybu dźwigowego wraz z zakupem i montażem urządzenia dźwigowego oraz dostosowania sanitariatów w obiekcie urzędu miejskiego w Strzelcach Krajeńskich służącego rehabilitacji w zakresie społecznym w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych
2008-2009
4
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży przy Publicznym Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich
2009
5
Ministerstwo Sportu
Urząd Marszałkowski
Moje Boisko – ORLIK 2012
2009
6
BGK
Budowa budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej (30rodzin)
2009
7
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych I
Przebudowa drogi gminnej – ul. J. Kusocińskiego
2009
8
FWPN
Prace archeologiczne w Długiem
2009
9
ANR
Stacja Uzdatniania Wody w Ogardach
2010
10
FWPN
Prace archeologiczne w Długiem
2010
11
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Renowacja zabytkowego nagrobka Ludwiga i Anny Noster znajdującego się w Strzelcach Krajeńskich – I etap
2010
12
Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach – budżet państwa
Przebudowa odcinka drogi gminnej Strzelce Krajeńskie- Strzelce Klasztorne
2010
13
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych I
Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Korczaka, Herberta i Norwida w Strzelcach Krajeńskich”
2010-2011
14
Ministerstwo Sportu /FRKF
Kompleks lekkoatletyczny przy Gimnazjum Publicznym w Strzelcach Krajeńskich
2010-2011
15
ANR
Remont Stacji Uzdatniania Wody w Wielisławicach
2011
16
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Remont fragmentu murów obronnych
2011
17
Urząd Marszałkowski
Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej w Długiem
2011
18
Urząd Marszałkowski
Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej
2012
19
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych II
Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie - Etap III: Remont nawierzchni drogi ul. Kościuszki w m. Strzelce Krajeńskie wraz z przebudową i remontem istniejących sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, z przyłączami.
2012
20
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
Budowa hali sportowej w Bobrówku wraz z łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą
2012-2013
21
ANR
Remont Stacji Uzdatniania Wody w Sidłowie
2012
22
MKiDN
Remont fragmentu murów obronnych w sekcji północnej
2012
23
PFRON
Likwidacja barier architektonicznych poprzez dobudowę windy zewnętrznej do segmentu C Gimnazjum
2012
24
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych II
Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie – etap IV: Przebudowa odcinka drogi gminnej Strzelce Krajeńskie-Strzelce Klasztorne
2013
25
MKiDN
Strzelce Krajeńskie, mury obronne (XIII w.): renowacja i konserwacja Baszty Więziennej oraz Nowej Bramy
2013
26
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych II
Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie – etap V: Remont ul. Wodociągowej w Strzelcach Kraj.
2014
27
ANR
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Długiem
2014
28
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych II
Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie – etap VI: Remont i rozbudowa ul. Kwiatowej w Strzelcach Kraj.
2015
29
Budżet państwa
Rządowy program wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń”
2015
30
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych II
Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa wpowiązaniu zsiecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie – etap VI: Remont i rozbudowa ul. Kwiatowej w Strzelcach Krajeńskich
2015
31
BGK
Utworzenie lokali socjalnych i komunalnych w m. Sidłów i Strzelcach Kraj.(ul. Moniuszki)
2015-2016
32
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Zakup książek do szkolnych bibliotek
2016
33
PFRON Roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych
Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku poradni lekarskiej w Bobrówku
2016
34
PFRON Program wyrównywania różnic między regionami III
Likwidacja barier transportowych w WTZ Strzelce Krajeńskie
2016
35
36
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Zakup książek do szkolnych bibliotek
2017
37
38
Wojewoda Lubuski
Adaptacja i remont obiektu przy ul. Kościuszki 5 gm. Strzelce Krajeńskie na potrzeby środowiskowego domu samopomocy oraz uruchomienie 25 nowych miejsc od grudnia 2017r.
2017

 

 

BP – Budżet państwa
PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ANR – Agencja Nieruchomości Rolnych
BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego
MKiDN – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
FWPN – Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej