Otwarty konkurs ofert Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne sms-y Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Otwarty konkurs ofert

Środki dla organizacji pozarządowych. Zobacz jakie działania gmina wspiera finansowo.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE
Zmiany w harmonogramie dowozów uczniów do szkół - więcej na www.scopo.strzelce.edu.pl

Historia współpracy od 2015 roku

W dniach 8-10 marca  przedstawiciele Strzelec uczestniczyli w oficjalnych spotkaniach z partnerami w Jammerbugt. Celem wizyty były rozmowy dotyczące kontynuacji współpracy, jej kierunków i działań na najbliższy okres.  Jednym z ważniejszych elementów wizyty była wymiana doświadczeń i rozmowy na temat współpracy gmin z przedsiębiorcami. Poruszano tematy bezpośredniej współpracy samorządu z przedsiębiorcami, formy pomocy lokalnych władz dla firm, metody zachęcania do inwestowania i rozwoju firm na terenie Jammerbugt. W czasie wizyty burmistrz Mateusz Feder, burmistrz Mogens Gade i dyrektor Henrik Hartmann podpisali deklarację kontynuacji współpracy obu gmin.

27-29 marca Podczas roboczej wizyty w Strzelcach Vera i Lars Holt omawiali temat wizyty seniorów   z Niemiec planowanej na  pierwszą dekadę sierpnia. 
Uzgadniano ramowy program i założenia dotyczące pobytu w naszej gminie. 

Rok 2016

12-19 czerwca- JARMARK STRZELECKI-Jubileusz 730 lecia Miasta. Z tej okazji gościliśmy w Strzelcach oficjalne delegacje z gmin partnerskich z Tornesch i Jammerbugt. Zaproszenie przyjęli także przedstawiciele Seniorów z Angermünde oraz Związku Przesiedlonych z Fürstenwalde. Ponadto – liczna grupa wędkarzy z Tornesch poznawała naszą gminę i możliwości wędkowania a zespół akordeonistów z Tornesch dał wspaniały koncert dla  zgromadzonej przed sceną publiczności. Z okazji tego święta nie mogło zabraknąć także Karla-Heinza Klakowa- dawnego mieszkańca Powiatu Friedberg. 

Rok 2017

24-28 maja dwie drużyny piłkarskie MKS „ŁUCZNIK” uczestniczyły w turnieju NORHALNE CUP w Gminie Jammerbugt. Członkami delegacji byli także przedstawiciele urzędu z zastępcą burmistrza-Mateuszem Karkoszką na czele.Oprócz udziału w turnieju mieliśmy możliwość poznania zasad funkcjonowania  i finansowania sportu w Jammerbugt, szczegółów organizacji turnieju oraz zasad prowadzenia i działalności obiektów sportowych i klubów sportowych na terenie tej duńskiej gminy.