Utrudniena drogowe Kursy dla seniorów Bezpłatne sms-y Stop pożarom traw Użytkowanie wieczyste Bezpłatne komunikaty Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Utrudniena drogowe

Jak informuje GDDKiA, nawet do 20 czerwca mogą potrwać prace remontowe na newralgicznym odcinku DK22 (ul. Chrobrego) przebiegającym przez centrum naszego miasta.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Stop pożarom traw

W Polsce w 2018 roku odnotowano 149 434 pożarów, wśród których 48 767 (33% wszystkich pożarów w Polsce) to pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE
Zmiany w harmonogramie wywozu odpadów z terenów wiejskich - www.sgo5.pl

Historia współpracy od 2015 roku

W dniach 8-10 marca  przedstawiciele Strzelec uczestniczyli w oficjalnych spotkaniach z partnerami w Jammerbugt. Celem wizyty były rozmowy dotyczące kontynuacji współpracy, jej kierunków i działań na najbliższy okres.  Jednym z ważniejszych elementów wizyty była wymiana doświadczeń i rozmowy na temat współpracy gmin z przedsiębiorcami. Poruszano tematy bezpośredniej współpracy samorządu z przedsiębiorcami, formy pomocy lokalnych władz dla firm, metody zachęcania do inwestowania i rozwoju firm na terenie Jammerbugt. W czasie wizyty burmistrz Mateusz Feder, burmistrz Mogens Gade i dyrektor Henrik Hartmann podpisali deklarację kontynuacji współpracy obu gmin.

27-29 marca Podczas roboczej wizyty w Strzelcach Vera i Lars Holt omawiali temat wizyty seniorów   z Niemiec planowanej na  pierwszą dekadę sierpnia. 
Uzgadniano ramowy program i założenia dotyczące pobytu w naszej gminie. 

Rok 2016

12-19 czerwca- JARMARK STRZELECKI-Jubileusz 730 lecia Miasta. Z tej okazji gościliśmy w Strzelcach oficjalne delegacje z gmin partnerskich z Tornesch i Jammerbugt. Zaproszenie przyjęli także przedstawiciele Seniorów z Angermünde oraz Związku Przesiedlonych z Fürstenwalde. Ponadto – liczna grupa wędkarzy z Tornesch poznawała naszą gminę i możliwości wędkowania a zespół akordeonistów z Tornesch dał wspaniały koncert dla  zgromadzonej przed sceną publiczności. Z okazji tego święta nie mogło zabraknąć także Karla-Heinza Klakowa- dawnego mieszkańca Powiatu Friedberg. 

Rok 2017

24-28 maja dwie drużyny piłkarskie MKS „ŁUCZNIK” uczestniczyły w turnieju NORHALNE CUP w Gminie Jammerbugt. Członkami delegacji byli także przedstawiciele urzędu z zastępcą burmistrza-Mateuszem Karkoszką na czele.Oprócz udziału w turnieju mieliśmy możliwość poznania zasad funkcjonowania  i finansowania sportu w Jammerbugt, szczegółów organizacji turnieju oraz zasad prowadzenia i działalności obiektów sportowych i klubów sportowych na terenie tej duńskiej gminy.