Urząd Miejski w Strzelcach Koronawirus Ograniczenia w pracy urzędu Tarcza Antykryzysowa Odpady - harmonogram Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Urząd Miejski w Strzelcach

Od 12 maja 2020 ponowne otwarcie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich. Możliwość bezpośredniego załatwienia sprawy z konkretnym pracownikiem.

Koronawirus

Jak załatwić sprawę w strzeleckim urzędzie? Jak postępować w trakcie pandemii?

Ograniczenia w pracy urzędu

Z uwagi na realne zagrożenie zarażenia koronawirusem, urząd będzie niedostępny dla interesantów. Ograniczenia obejmą również jednostki podległe.

Tarcza Antykryzysowa

Dowiedz się jaką pomoc przygotował dla Ciebie i twojej firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Odpady - harmonogram

Harmonogram wywozu odpadów na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie od 1 do 30 kwietnia 2020

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Bez granic: nauka - praca – życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim - rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA


Cel projektu: Oś priorytetowa III Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji; Cel szczegółowy: Cel 5 Rozszerzenie wspólnej oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego na rzecz uczenia się przez całe życie.

Planowane/przewidywane wyniki projektu/ efekty:
Projekt „Bez granic: nauka – praca – życie” jest realizowany przez siedmiu partnerów. W ramach projektu zostanie opracowany wyjątkowy, transgraniczny model orientacji zawodowej, odpowiednio przeszkoleni zostaną nauczyciele, a w efekcie ponad 1000 uczestników weźmie udział w zajęciach z orientacji zawodowej, które częściowo będą odbywać się w laboratoriach i warsztatach. Obok wypracowania metodyki oraz szkoleń z orientacji zawodowej dojdzie do wymiany interkulturowej pomiędzy uczniami, nauczycielami i ekspertami. W dalszej perspektywie metodyka ma zostać zaimplementowana do ramowych planów nauczania, a między szkołami, warsztatami i laboratoriami ma zostać nawiązana współpraca, m.in. w celu podniesienia atrakcyjności nauki zawodu w Euroregionie.
Nazwa projektu
Bez granic: nauka - praca – życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim - rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA
Oś priorytetowa III Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji; Cel 5 Rozszerzenie wspólnej oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego na rzecz uczenia się przez całe życie.
Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020

Wartość ogółem: 153 091,35 euro

Kwota dofinansowania: 130 127,65 euro

Rok realizacji: 2018-2021