Urząd Miejski w Strzelcach Koronawirus Ograniczenia w pracy urzędu Tarcza Antykryzysowa Odpady - harmonogram Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Urząd Miejski w Strzelcach

Od 12 maja 2020 ponowne otwarcie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich. Możliwość bezpośredniego załatwienia sprawy z konkretnym pracownikiem.

Koronawirus

Jak załatwić sprawę w strzeleckim urzędzie? Jak postępować w trakcie pandemii?

Ograniczenia w pracy urzędu

Z uwagi na realne zagrożenie zarażenia koronawirusem, urząd będzie niedostępny dla interesantów. Ograniczenia obejmą również jednostki podległe.

Tarcza Antykryzysowa

Dowiedz się jaką pomoc przygotował dla Ciebie i twojej firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Odpady - harmonogram

Harmonogram wywozu odpadów na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie od 1 do 30 kwietnia 2020

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie


Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie poprzez utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 75 dzieci w okresie 01.08.2018-31.07.2019, a także rozszerzenie oferty edukacyjnej dla 280 dzieci poprzez zrealizowanie zajęć dodatkowych i podniesienie kompetencji nauczycieli w terminie 01.10.2018-31.07.2018.

Planowane/przewidywane wyniki projektu/ efekty:
 Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie poprzez utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 75 dzieci (40K i 35M)w okresie 01.08.2018-31.07.2019, a także rozszerzenie oferty edukacyjnej dla 280 dzieci (150M i 130K) poprzez zrealizowanie zajęć dodatkowych i podniesienie kompetencji nauczycieli w terminie 01.10.2018-31.07.2019.
 W ramach projektu sfinansowana zostanie adaptacja pomieszczeń (dostosowanych dla osób niepełnosprawnych) dla 3 nowych oddziałów przedszkolnych, które powstaną w budynku Szkoły podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich (2) oraz w budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Strzelcach Krajeńskich(1). Europejski Fundusz Społeczny pokryje koszty: funkcjonowania 75 miejsc przedszkolnych w okresie od września 2018r. do lipca 2019r., zakupu niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych, a także podniesienia kompetencji nauczycieli przedszkola poprzez warsztaty oraz szkolenia. Dzieci będą miały możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych: muzyczno-ruchowych, audycjach muzycznych, zajęciach ruchowych, warsztatach kompetencji komunikacyjnych, zajęciach edukacji społecznej, zajęciach rozwijających kompetencje językowe, zajęciach integracji sensorycznej,  zajęciach terapeutycznych-indywidualnych, zajęciach edukacji regionalnej.
 Realizacja projektu umożliwi zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej, wpłynie na podniesienie kluczowych kompetencji dzieci, a także właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Nastąpi rozwój indywidualnego podejścia do dziecka, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami.
Nazwa projektu
Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Oś priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Wyrównywanie Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

Wartość ogółem: 1 342 074,00zł

Kwota dofinansowania: 1 140 762,90zł

Rok realizacji: 2018-2019

strona przedszkola