Urząd Miejski w Strzelcach Koronawirus Ograniczenia w pracy urzędu Tarcza Antykryzysowa Odpady - harmonogram Koronawirus Decyzje podatkowe 2020 Bezpłatne komunikaty Lubuska Unia Światłowodowa Użytkowanie wieczyste Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Audio przewodnik

Urząd Miejski w Strzelcach

Od 12 maja 2020 ponowne otwarcie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich. Możliwość bezpośredniego załatwienia sprawy z konkretnym pracownikiem.

Koronawirus

Jak załatwić sprawę w strzeleckim urzędzie? Jak postępować w trakcie pandemii?

Ograniczenia w pracy urzędu

Z uwagi na realne zagrożenie zarażenia koronawirusem, urząd będzie niedostępny dla interesantów. Ograniczenia obejmą również jednostki podległe.

Tarcza Antykryzysowa

Dowiedz się jaką pomoc przygotował dla Ciebie i twojej firmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Odpady - harmonogram

Harmonogram wywozu odpadów na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie od 1 do 30 kwietnia 2020

Koronawirus

Zapoznaj się z informacjami rządu na temat koronawirusa.

Decyzje podatkowe 2020

Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Lubuska Unia Światłowodowa

Zobacz na jakiem etapie są prace instalatorskie w naszej gminie w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Budowa traktu spacerowego - ul. Forteczna Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich

Cel operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę traktu spacerowego wzdłuż średniowiecznych murów obronnych przy ul. Forteczna Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich

Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty:
- liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 1szt.
Nazwa operacji:
„Budowa traktu spacerowego - ul. Forteczna Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich”
Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja:
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"  w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość ogółem: 415 210,09zł

Kwota dofinansowania: 219 462,00zł

Rok realizacji: 2018-2019

Zakres: Przebudowa istniejącej gminnej drogi gruntowej – ul Forteczna Zachodnia na działce 115/1  na odcinku 312 m w zakresie: budowy ciągu pieszego z dopuszczeniem dojazdu do posesji, jako ciągu komunikacyjnego wzdłuż  wewnętrznej linii istniejących średniowiecznych murów z wykonaniem przyległych trawników i remontem istniejących zjazdów. Zakup 4 szt. ławek, 3 szt. koszy na śmieci oraz 2 szt. donic na trakt spacerowy wraz z dostawą. Sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w robót.


Umowę o dofinansowanie operacji w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Gmina Strzelce Krajeńskie podpisała w dniu 04.07.2018r. Po wyłonieniu Wykonawcy, w roku 2019 rozpoczęto prace związane z budową traktu spacerowego: wykonano korytowanie, podbudowę oraz ułożono nawierzchnię z kostki granitowej oraz płyt betonowych. Prace zakończyły się we wrześniu 2019r.Następnie zamontowano elementy małej architektury: ławki, kosze oraz donice. Realizacje operacji zakończono do 21.11.2019r. Trakt spacerowy został udostępniony mieszkańcom i turystom, dając możliwość bezpiecznego przemieszczanie się i spędzanie wolnego czasu mieszkańcom i turystom.