Bezpłatne sms-y Bezpłatne komunikaty Odbiór odpadów gabarytowych Kursy dla seniorów Użytkowanie wieczyste Harmonogram wywozu odpadów Audio przewodnik

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Odbiór odpadów gabarytowych

Terminy wywozów odpadów gabarytowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie - kliknij na grafikę, aby zobaczyć harmonogram.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Użytkowanie wieczyste

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich
PL EN DE

Reforma oświaty w Gminie Strzelce Krajeńskie

2017-03-31

30 marca br. radni Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich przyjęli uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół w naszej Gminie do nowego ustroju szkolnego.


Zgodnie z założeniami uchwały, od 1 września 2017 roku w Gminie Strzelce Krajeńskie będzie funkcjonowało sześć szkół podstawowych. Na terenie wiejskim pozostaną dotychczasowe szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi w Bobrówku, Ogardach, Tucznie i Wielisławicach. Obwody tych szkół utrzymane zostały w dotychczasowym kształcie, zmieni się jedynie ich struktura - przekształcone zostaną z sześcioklasowych w ośmioklasowe. Zatem uczniowie, którzy ukończą klasę VI szkoły podstawowej i otrzymają promocję do klasy VII, pozostaną w swojej szkole na następne lata szkolne.

Natomiast w Strzelcach Krajeńskich działać będą dwie szkoły podstawowe: dotychczasowa Publiczna Szkoła Podstawowa, która od września będzie miała nadany numer porządkowy 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 2, powstała z przekształcenia dotychczasowego Publicznego Gimnazjum. W Szkole Podstawowej nr 2, przez najbliższe dwa lata szkolne prowadzone będą również oddziały klas gimnazjalnych: w roku szkolnym 2017/2018 - klasy II i III, w roku 2018/2019 - klasy III.

Ponieważ od września 2017 roku w Strzelcach funkcjonować będą dwie szkoły podstawowe, trzeba było dokonać podziału miasta i okolicznych miejscowości na dwa obwody. Miasto Strzelce Krajeńskie zostało podzielone na obwody wzdłuż drogi krajowej E22. Ulice: Gorzowska, Bolesława Chrobrego, Wojska Polskiego i Katedralna oraz wszystkie ulice leżące w północnej części miasta wpisane zostały do obwodu Szkoły Podstawowej nr 2. W obwodzie tej szkoły znalazły się również miejscowości: Strzelce Klasztorne, Brzoza, Czyżewo, Małe Osiedle, Piastowo, Przyłęg, Sławno, Wełmin. Cała południowa część miasta oraz miejscowości: Ciecierzyn, Chwytowo, Długie, Gardzko, Golczewice, Licheń i Sidłów wpisane zostały do obwodu Szkoły Podstawowej nr 1. Szczegółowy wykaz ulic i miejscowości należących do obwodów poszczególnych szkół zamieszczony został w uchwale Rady Miejskiej http://bit.ly/2nSdLEx

Od września 2017 roku we wszystkich szkołach podstawowych prowadzone będą oddziały klas I, zachęcamy zatem rodziców do jak najszybszego składania zgłoszeń swoich dzieci do właściwych obwodowych szkół podstawowych.

Zgłoszenia są dostępne w placówkach oświatowych oraz tutaj http://bit.ly/2ooWT6a

W okresie nadchodzących trzech lat szkolnych niektóre oddziały Szkoły Podstawowej nr 1 będą sukcesywnie przenoszone do Szkoły Podstawowej Nr 2:

1) w roku szkolnym 2017/2018:
- dotychczasowe klasy IIIf, IIIg, IIIh, IIIi Publicznej Szkoły Podstawowej będą kontynuowały realizację obowiązku szkolnego od klasy IV do VIII w Szkole Podstawowej nr 2,
- dotychczasowe klasy VIb, VIc, VId, VIe, VIf Publicznej Szkoły Podstawowej będą kontynuowały realizację obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w Szkole Podstawowej nr 2;

2) w roku szkolnym 2018/2019:
- klasy IIIf, IIIg, IIIh, IIIi oraz klasy VIb, VIc, VId, VIe Szkoły Podstawowej nr 1 będą kontynuowały realizację obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2;

3) w roku szkolnym 2019/2020:
- klasa IIIb oraz klasy VId, VIe Szkoły Podstawowej nr 1 będą kontynuowały realizację obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Samorządowym Centrum Obsługi Placówek Oświatowych www.zwo.strzelce.edu.pl
« Powrót