Bezpłatne komunikaty Bezpłatne sms-y Dotacje dla kobiet Harmonogram wywozu odpadów Kursy dla seniorów Audio przewodnik Lubuska Unia Światłowodowa

Bezpłatne komunikaty

Zainstaluj darmową aplikację i bądź na bieżąco z ważnymi informacjami. Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji.

Bezpłatne sms-y

Bezpłatne informacje o awariach prądu, przerwach w dostawie wody i innych ważnych wydarzeniach na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Dotacje dla kobiet

Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - jak dostać dotację?

Harmonogram wywozu odpadów

1 listopada 2018 roku nastąpiły zmiany w harmonogramie wywozu odpadów na terenie naszej gminy. Po więcej należy kliknąć na baner po prawej stronie.

Kursy dla seniorów

Kursy dla osób 65+ z obsługi nowych technologii. Więcej informacji po kliknięciu na baner.

Audio przewodnik

Od teraz możesz samodzielnie zwiedzać miasto. Skorzystaj z darmowego audio przewodnika po najciekawszych miejscach w Strzelcach Krajeńskich

Lubuska Unia Światłowodowa

Zadbaj, aby Twój dom został bezpłatnie podłączony do najszybszej sieci światłowodowej. Wystarczą 3 kroki: 1. Wejdź na stronę http://uniaswiatlowodowa.pl/dla_mieszkancow lub odwiedź Urząd Gminu i Punkt Informacji Turystycznej 2.
PL EN DE

Dowody osobiste

2015-01-20KARTA SPRAWY


Nazwa referatu : Urząd Stanu Cywilnego.

Tytuł sprawy: Dowody osobiste

Termin załatwienia: do 30 dni.

Osoba kontaktowa: Inspektor USC Marta Wąsowicz

Miejsce załatwienia: Urząd Stanu Cywilnego Al. Wolności 48, parter pokój nr 5.

Telefon kontaktowy: 95 7636304.

Adres e-mail: dowody@strzelce.pl

Sposób załatwienia: Wypełnić i złożyć wniosek na obowiązującym formularzu wraz z załącznikiem. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy na terenie całego kraju.

Miejsce odbioru: gmina w której obywatel składał wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty: 1. wniosek o wydanie dowodu osobistego 2. Załączniki: a. aktualna fotografia osoby, której wniosek dotyczy o wymiarach 35x45 mm ukazującą osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami b. na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa w razie gdy dane we wniosku budzą wątpliwości co do obywatelstwa.

Czas realizacji: do 30 dni.

Opłaty: Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy: Odwołanie do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi: Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania z wyjątkiem: - dla osoby, która nie ukończyła 5 roku życia – dowód jest ważny 5 lat od daty jego wydania

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1464 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz. U. z 2015r., poz. 212).

Załączniki: Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Dane osoby, która wytworzyła informację: Inspektor Marta Wąsowicz

Dane osoby, która odpowiada za treść: Kierownik USC Bożena Dubel.

Załączone pliki
« Powrót