Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich

Cel projektu: Celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego będącego świadectwem tożsamości kulturalnej regionu i efektywnego wykorzystania zasobów kultury dla zwiedzających tym samym przystosowanie do funkcji kulturalno-edukacyjnej i turystycznej. Planowane/ przewidywane wyniki projektu/ efekty: Przedmiotem projektu inwestycyjnego pt: ”Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” jest przeprowadzenie szeregu prac … Czytaj dalej Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich