Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich

Data publikacji projektu:

1 stycznia 2019

Planowany termin realizacji:

31 grudnia 2020

Koszt całkowity:

3 320 705,90 zł

Wartość dofinansowania:

2 814 263,59zł

Logo projektu

Cel projektu:

Celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego będącego świadectwem tożsamości kulturalnej regionu i efektywnego wykorzystania zasobów kultury dla zwiedzających tym samym przystosowanie do funkcji kulturalno-edukacyjnej i turystycznej.

Planowane/ przewidywane wyniki projektu/ efekty:

Przedmiotem projektu inwestycyjnego pt: ”Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” jest przeprowadzenie szeregu prac inwestycyjnych mających zabezpieczyć potencjał kulturowy gminy i utworzyć nowy produkt o charakterze edukacyjno- kulturalnym i turystyczny. Zakres prac dotyczy robót budowlanych, konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku jakim są średniowieczne mury obronne o dł ok. 55 m, wykonanie otoczenia wokół zabytku tj. budowa ciągu pieszego umożliwiającego dostęp do niego, wykonanie wiaty drewnianej i utwardzenie palcu i dojazdu, zakup replik maszyn oblężniczych, remont chodnika przy baszcie, przebudowa zabytkowego Spichlerza, zakup środków trwałych i wykonanie strony internetowej z funkcją e-kultura, e-rezerwacje, tłumaczoną na język niemiecki i angielski, zakup odtwarzaczy audio dla zwiedzających, zakup sprzętu multimedialnego.

Oś priorytetowa Oś 4. Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZITRegionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020