wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Akcja usuwania azbestu

Leżacy eternit

Miasto pomaga w usuwaniu i utylizacji azbestu. Tylko od czerwca do sierpnia, zebrano blisko 40 ton tego rakotwórczego materiału.

Koszt utylizacji 3 556,55 m2 azbestu wyniósł 26 215,21 zł.

Projekt jest realizowany corocznie w ramach dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie, przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Termin realizacji projektu przypada na miesiące letnie każdego roku w zależności od terminu przekazania środków przez WFOŚIGW w Zielonej Górze.

W ramach zadania firma z która Gmina Strzelce Krajeńskie podpisze umowę może zarówno dokonać demontażu powierzchni dachowej zawierającej azbest lub też odbioru uprzednio ściągniętych płyt. Mieszkaniec nie ponosi żadnych kosztów związanych z tym działaniem.
Na końcu mieszkaniec otrzymuje stosowny protokół potwierdzający legalność zdania odpadu.

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela:

Artur Skotarczak
e-mail: srodowisko@strzelce.pl
tel. 95 76 36 335 wew. 335
nr pokoju: 35 (II piętro)

Red. Patryk Bagiński