wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Masz więcej niż 60 lat?

Centrum Aktywności Społecznej - uśmiechnięci seniorzy

Dołącz do Centrum Aktywności Społecznej

Zapewniamy zajęcia ruchowe na siłowni, ćwiczenia rehabilitacyjne, porady medyczne, imprezy kulturalne w tym wyjazdy do kina, teatru i filharmonii.

Spędzaj czas aktywnie w gronie rówieśników.

Zajęcia odbywać się będą w świeżo wyremontowanym budynku dawnej szkoły przy ul. Zachodniej 11.

Co musisz zrobić, aby wziąć udział w projekcie?

Aby zgłosić swój udział trzeba wypełnić trzy dokumenty. Pomogą Ci w tym pracownicy strzeleckiego Urzędu lub Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie musisz sam drukować dokumentów, otrzymasz je na miejscu.

Jeśli jednak chcesz samodzielnie wypełnić druki, możesz je pobrać poniżej.

Masz pytania? Zadzwoń lub odwiedź biuro projektu.

Biuro Projektu
Urząd  Miejski
Al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. 95 763 63 25 lub 95 763 63 08

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Al. Piastów
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. 95 763 21 08

Szczegółowe informacje na temat projektu.

Projekt „Pora seniora-Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych na terenie Gminie Strzelce Krajeńskie poprzez powołanie Klubu Seniora” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne.

Numer naboru: RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/20

Okres realizacji projektu: od 2021-01-01 do 2023-06-30

Obszar realizacji projektu: gmina Strzelce Krajeńskie województwo lubuskie

Typ projektu: “Typ II. Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i/lub asystenckich oraz zdrowotnych (jako

uzupełnienie usług społecznych, o ile usługi te nie mogą zostać sfinansowane za środków publicznych) skierowanych do osób z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym, również w utworzonych mieszkaniach chronionych/wspomaganych – zgodnie z SZOOP RPO-L2020.”,

“Typ V. Zapewnienie dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia – zgodnie z SZOOP RPO-L2020.”

Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez utworzenie 60 miejsc usług opiekuńczych w formie Klubu Seniora na terenie gm Strzelce Krajeńskie oraz zwiększenie ilości osób korzystających z tych usług (60 os) w terminie: 01.01.2021-30.06.2023 r.

Projekt skierowany do mieszkańców Gminy Strzelce Krajeńskie w wieku 60+,. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Miejsce realizacji projektu: ul. Zachodnia 11 (budynek dawnej szkoły)w Strzelcach Krajeńskich.

Grafika zawierająca logotypy

Red. Patryk Bagiński