Ochrona zdrowia

Poradnie/gabinety podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
Apteki

Numery alarmowe

999 – Pogotowie Ratunkowe

998 – Straż Pożarna

997 – Policja

112 – ogólny numer alarmowy