Publikacje książkowe

Okładka ksiązki z napisem "Dzieje Bronowic"

“Dzieje Bronowic”

Historia Bronowic i sprawozdanie o budowie wieży

redakcja: Błażej Skaziński, 2021 rok

Okładka książki Wymuszona tułaczka

“Wymuszona tułaczka”

Rzecz o przemianach kulturowych Strzelec Krajeńskich (Friedeberg Nm.) po II wojnie światowej

redakcja: Marek Bidol, 2021 rok

Okładka książki

“Kociołek czarownicy czyli czarowne opowieści Gminy Strzelce Krajeńskie”

Śladem udokumentowanych faktów i historycznych wydarzeń kroczą dawne opowieści i legendy.

autor: Mirosław Wacewicz – Legendziarz, 2021 rok

Okładka książki

“W cieniu strzeleckich murów”

Praca zbiorowa – zbiór studiów nad dziejami i dziedzictwem kulturowym Strzelec Krajeńskich.

redakcja: Błażej Skaziński i Marek Bidol, 2020 rok

Okładka ksiązki

„Strzeleckie zeszyty historyczne” – zeszyt Dankowski

Praca zbiorowa z cyklu – historia i kultura materialna Ziemi Strzeleckiej. Ten zeszyt dotyczy Dankowa, jego dziejów, zabytków i badań archeologicznych. Bogato ilustrowany zawiera materiał pokonferencyjny „Danków poprzez wieki”.

autor: Błażej Skaziński, 2010 rok

Okładka książki

„Szantowa przystań” – 10 lat spotkań szantowych w Długiem

Bogato ilustrowana historia Festiwalu Piosenki Żeglarskiej „Keja” (1993 – 2003) i Małej Kei (dla dzieci). Opisuje spotkania od 1997 r. konkursy i wydarzenia im towarzyszące. Upamiętnia uczestników i laureatów festiwalu oraz goszczone zespoły szantowe.

tekst: Janusz Ampuła, 2004 rok

Okładka książki

Danków na przestrzeni wieków

Autor przedstawia monografię nowomarchijskiego miasteczka, dziś wsi Danków. Przybliża w niej część historii naszego regionu. Wydawnictwo bogato ilustrowane i sięgające do unikalnych źródeł. Adresowane do regionalistów, miłośników historii i turystów (tekst także w j. niemieckim).

autor: Edward Rymar, 2009 rok

 

Okładka książki

Lubuskie Carcassonne

Bardzo bogato ilustrowane wydanie o średniowiecznych fortyfikacjach Strzelec Krajeńskich ze szczegółowym ich opisem, zawiera też kalendarium, słownik terminów architektonicznych, fotografie historyczne i współczesne oraz wykaz literatury fachowej.

autor: Błażej Skaziński, 2009 rok

Okładka książki

Strzelce (Krajeńskie) i okolice na przestrzeni wieków (do 1945 roku) – monografia

Obszerna monografia miasta do 1945 r. Ilustrują ją mapy i zdjęcia, zawiera też: kalendarium, indeks sołtysów, rajców i burmistrzów, objaśnienia terminów, dawne i dzisiejsze nazwy ulic i placów oraz wykaz firm i instytucji z lat 20-30. XX w. (autor: Grzegorz Fil).

autor: Edward Rymar, 2011 rok

Okładka książki

Strzelce Krajeńskie – Friedeberg – Historia Jednego Miasta

Wydanie – bogato ilustrowane – obejmuje czasy przed powstaniem grodu, historie miasta z cenzurą na 1945; upamiętnia też wyróżniających się mieszczan (tekst także w j. niemieckim).

tekst: Grzegorz Graliński, 2005 rok