wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Środki dla NGO

obrazek domyślny - herb Strzelec

31

mar

Otwarty Konkurs Ofert Otwiera link przenoszący do Otwarty Konkurs Ofert

Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

napis: oferta w trybie 19a

28

lut

Można zgłaszać uwagi do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Spotkanie upamiętniające członków Zarządu”. Otwiera link przenoszący do Można zgłaszać uwagi do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Spotkanie upamiętniające członków Zarządu”.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1265 i poz. 1812) na realizację zadania publicznego […]

Napis "otwarty konkurs ofert"

25

sty

Otwarty Konkurs Ofert Otwiera link przenoszący do Otwarty Konkurs Ofert

Burmistrz Strzelec Krajeńskich ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2023 r. przez organizacje pozarządowe w zakresie w zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym realizowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

napis: oferta w trybie 19a

21

wrz

Można zgłaszać uwagi do oferty “Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Bronowice włączonej do Krajowego Systemy Ratowniczo-Gaśniczego” Otwiera link przenoszący do Można zgłaszać uwagi do oferty “Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Bronowice włączonej do Krajowego Systemy Ratowniczo-Gaśniczego”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Bronowice włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”. W dniu 14 […]

Otwarty Konkurs Ofert - dotacje dla NGO

29

lip

Wyniki otwartego konkursu ofert 2022 Otwiera link przenoszący do Wyniki otwartego konkursu ofert 2022

Zarządzenie Nr 0050.51.2022 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 29 lipca 2022r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.