wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Środki dla NGO

Obrazek dekoracyjny

26

lut

Napis "otwarty konkurs ofert"

15

sty

Otwarty Konkurs Ofert (1) Otwiera link przenoszący do Otwarty Konkurs Ofert (1)

Informacja w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Złóż ofertę szybko i wygodnie za pomocą serwisu www.witkac.pl

Obrazek dekoracyjny

8

maj

Wyniki otwartego konkursu ofert Otwiera link przenoszący do Wyniki otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 0050.56.2023 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 08 maja 2023r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

obrazek domyślny - herb Strzelec

31

mar

Otwarty Konkurs Ofert Otwiera link przenoszący do Otwarty Konkurs Ofert

Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

napis: oferta w trybie 19a

28

lut

Można zgłaszać uwagi do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Spotkanie upamiętniające członków Zarządu”. Otwiera link przenoszący do Można zgłaszać uwagi do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Spotkanie upamiętniające członków Zarządu”.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1265 i poz. 1812) na realizację zadania publicznego […]

Napis "otwarty konkurs ofert"

25

sty

Otwarty Konkurs Ofert Otwiera link przenoszący do Otwarty Konkurs Ofert

Burmistrz Strzelec Krajeńskich ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2023 r. przez organizacje pozarządowe w zakresie w zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym realizowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.