Kontakt

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich
al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie

Godziny pracy:  

poniedziałek: 7.30-16.30
wtorek: 7.30-15.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

tel.: 95 763 11 30
fax: 95 763 32 94

e-mail główny: urzad@strzelce.pl

NIP Gminy Strzelce Krajeński: 5992777199
REGON: 210966763

Numer rachunku bankowego:
Lubusko – Wielkopolski Bank Spółdzielczy
Oddział  Strzelce Krajeńskie
28836200050399181920000010

Władze Gminy
Burmistrz Mateusz Feder

tel. 95 76 36 306
e-mail: burmistrz@strzelce.pl
nr pokoju: 18 (I piętro)

 

Zastępca Burmistrza Jerzy Jakubik

tel. 95 76 36 314
e-mail: wiceburmistrz@strzelce.pl
nr pokoju: 14 (I piętro)

 

Sekretarz Mateusz Karkoszka

tel. 95 76 36 306
e-mail: sekretarz@strzelce.pl
nr pokoju: 18 (I piętro)

Referat Ogólno-Organizacyjny

Kierownik Referatu

Grażyna Jankowska
e-mail: kierownikor@strzelce.pl
tel. 95 76 36 312
nr pokoju: 12 (I piętro)


Stanowisko pracy do spraw kadr

Grażyna Jankowska
e-mail: kadry@strzelce.pl
tel. 95 76 36 312
nr pokoju: 12 (I piętro)


Stanowisko pracy do spraw ogólno-organizacyjnych

Jolanta Budacz
e-mail: biuletyn@strzelce.pl
tel. 95 76 36 313
nr pokoju: 13 (I piętro)


Stanowisko pracy do spraw obsługi sołectw

Magdalena Martyniszyn
e-mail: soltysi@strzelce.pl
tel. 95 76 36 313
nr pokoju: 13 (I piętro)


Stanowisko pracy do spraw prowadzenia sekretariatu
i spraw ogólno-organizacyjnych

Agata Wójtów-Ratajczyk
e-mail: organizacyjny@strzelce.pl
tel. 95 76 36 306
nr pokoju: 18 (I piętro)


Stanowisko pracy do spraw obsługi punktu informacyjnego

Ewa Wilczyńska
e-mail: informacja@strzelce.pl
tel. 95 76 31 130
nr pokoju: 3 (parter)


Stanowisko pracy do spraw ochrony zdrowia
i spraw społecznych

Justyna Bąk
e-mail: profilaktyka@strzelce.pl
tel. 95 76 36 308
nr pokoju: 9A (parter)


Stanowisko pracy do spraw obsługi Rady

Dorota Haszczyc
e-mail: rada@strzelce.pl
tel. 95 76 36 343
nr pokoju: 43 (III piętro)


Informatyk

Łukasz Sitarz
e-mail: informatyk@strzelce.pl
tel. 95 76 36 333
nr pokoju: 33 (II piętro)

Referat Finansowo-Budżetowy

Skarbnik

Adam Skrocki
e-mail: skarbnik@strzelce.pl
tel. 95 76 36 331 wew. 331
nr pokoju: 31 (II piętro)


Zastępca 
Skarbnika

Wioletta Rogowska
e-mail: finanse@strzelce.pl
tel. 95 76 36 329 wew. 329
nr pokoju: 30 (II piętro)


Stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej

Bożena Horbanowicz-Zdych
e-mail: ksiegowosc@strzelce.pl
tel. 95 76 36 329 wew. 329
nr pokoju: 30 (II piętro)


Stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej
i podatku VAT

Barbara Iberhan
e-mail: vat@strzelce.pl
tel. 95 76 36 329 wew. 329
nr pokoju: 30 (II piętro)


Stanowisko pracy do spraw windykacji zobowiązań podatkowych

Agata Nowicka
e-mail: windykacja@strzelce.pl
tel. 95 76 36 317 wew. 317
nr pokoju: 26 (II piętro)


Stanowisko pracy do spraw księgowości podatkowej oraz należności cywilnoprawnych

Danuta Łyczko
e-mail: ksiegowoscpodatkowa@strzelce.pl
tel. 95 76 36 317
nr pokoju: 26 (II piętro)


Stanowisko pracy do spraw podatku rolnego

Renata Malinowska
e-mail: podatekrolny@strzelce.pl
tel. 95 76 36 328
nr pokoju: 28 (II piętro)


Stanowisko pracy do spraw podatku od nieruchomości od osób prawnych, środków transportowych, podatku rolnego

Magdalena Cieślak
e-mail: podateknieruchomosci@strzelce.pl
tel. 95 76 36 327
nr pokoju: 27 (II piętro)


Stanowisko pracy do spraw podatku od nieruchomości od osób fizycznych i rolnego, opłaty skarbowej oraz kontroli podatkowej

Karina Kupczyk
e-mail: wieczysteuzytkowanie@strzelce.pl
tel. 95 76 36 328
nr pokoju: 28 (II piętro)

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Kierownik Referatu

Leszek Jaśków
e-mail: kierownikgk@strzelce.pl
tel. 95 76 36 334
nr pokoju: 34 (II piętro)


Stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska

Artur Skotarczak
e-mail: srodowisko@strzelce.pl
tel. 95 76 36 335
nr pokoju: 35 (II piętro)


Stanowisko pracy do spraw drogownictwa

Maciej Stempień
e-mail: drogownictwo@strzelce.pl
tel. 95 76 36 335
nr pokoju: 35 (II piętro)


Stanowisko pracy do spraw gospodarki mieszkaniowej
i komunalnej

Małgorzata Sieradzka
e-mail: mieszkania@strzelce.pl
tel. 95 76 36 336
nr pokoju: 36 (II piętro)


Stanowisko pracy do spraw ewidencji działalności gospodarczej

Joanna Mentel
e-mail: dzialalnosc@strzelce.pl
tel. 95 763 63 37
nr pokoju: 37 (II piętro)


Stanowisko pracy do spraw gospodarki komunalnej

Anna Puchała
e-mail: gospodarkakomunalna@strzelce.pl
tel. 95 76 36 338
nr pokoju: 37 (II piętro)


Stanowisko pracy do spraw rolnych, ochrony przyrody i prawa wodnego

Sylwia Kowalewska
e-mail: rolnictwo@strzelce.pl
tel. 95 76 36 336
nr pokoju: 36 (II piętro)

Stanowisko pracy ds. realizacji programu “Czyste powietrze”
e-mail: czystepowietrze@strzelce.pl
tel. 95 76 36 346
nr pokoju: 34 (II piętro)

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Kierownik Referatu

Katarzyna Kołupajło
e-mail: kierownikir@strzelce.pl
tel. 95 76 36 324
nr pokoju: 24 (I piętro)


Stanowisko pracy do spraw inwestycji

Joanna Pawłowska
e-mail: inwestycje@strzelce.pl
tel. 95 76 36 319
nr pokoju: 19 (I piętro)


Stanowisko pracy do spraw zamówień publicznych

Jolanta Leżańska
e-mail: zamowienia@strzelce.pl
tel. 95 76 36 303
nr pokoju: 9 (parter)

 

Stanowisko pracy do spraw realizacji programów i turystyki

Marcin Napieralski
e-mail: turystyka@strzelce.pl
tel. 95 76 36 325
nr pokoju: 25 (I piętro)

 

Stanowisko pracy do spraw funduszy i sportu

Adam Roszak
e-mail: fundusze@strzelce.pl
e-mail: sport@strzelce.pl
tel. 95 76 36 325
nr pokoju: 25 (I piętro)

 

Stanowisko pracy do spraw komunikacji społecznej

Patryk Bagiński
e-mail: media@strzelce.pl
tel. 95 76 36 315
nr pokoju: 25 (I piętro)

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Kierownik Referatu

Alicja Wawrzyniak
e-mail: kierownikgpm@strzelce.pl
tel. 95 76 36 342
nr pokoju: 41 (III piętro)


Stanowisko pracy do spraw budownictwa

Zofia Cytryna
e-mail: warunkizabudowy@strzelce.pl
tel. 95 76 36 341 wew. 341
nr pokoju: 42 (III piętro)


Stanowisko pracy do spraw budownictwa

Aleksadra Zydor
e-mail: budownictwo@strzelce.pl
tel. 95 76 36 341
nr pokoju: 42 (III piętro)


Stanowisko pracy do spraw budownictwa

Daniel Dulas
e-mail: plany@strzelce.pl
tel. 95 76 36 340
nr pokoju: 40 (III piętro)


Stanowisko pracy do spraw obrotu nieruchomościami

Ewa Gierczyńska
e-mail: przetargi@strzelce.pl
tel. 95 76 36 332
nr pokoju: 32 (II piętro)


Stanowisko pracy do spraw obrotu nieruchomościami

Katarzyna Niedźwiedź
e-mail: przeksztalcenia@strzelce.pl
tel. 95 76 36 330
nr pokoju: 32 (II piętro)


Stanowisko pracy do spraw obrotu nieruchomościami

Anna Aleksandrowicz-Pytlos
e-mail: nieruchomosci@strzelce.pl
tel. 95 76 36 332 2
nr pokoju: 32 (II piętro)

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC

Bartosz Prociuk
e-mail: kierownikusc@strzelce.pl
tel. 95 76 36 310
nr pokoju: 10 (parter)


Zastępca kierownika USC

Julita Górska
e-mail: usc@strzelce.pl
tel. 95 76 36 307
nr pokoju: 7 (parter – wejście od parkingu)


Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności

Elżbieta Wołowiec
e-mail: ewidencja@strzelce.pl
tel. 95 76 36 305
nr pokoju: 5 (parter)


Stanowisko pracy do spraw dowodów osobistych

Agnieszka Dziuba
e-mail: dowody@strzelce.pl
tel. 95 76 36 304
nr pokoju: 5 (parter)

Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego

Tomasz Wojcieszyński
e-mail: radca@strzelce.pl
tel. 95 76 36 316
nr pokoju: 45 (III piętro)

Samodzielne Stanowisko Pracy Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Andrzej Kobelak
e-mail: oc@strzelce.pl
tel. 95 76 36 347 wew. 347
nr pokoju: 47(III piętro)

Centrum Aktywności Społecznej

Lucyna Pęczek
e-mail: klubseniora@strzelce.pl
tel. 534 366 500
ul. Zachodnia 11
66-500 Strzelce Krajeńskie