wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Pozbądź się azbestu

Burmistrz Strzelec Krajeńskich informuje, o możliwość dofinansowania w formie dotacji, do zadań polegających na demontażu, zabezpieczeniu, zebraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.

Projekt jest realizowany corocznie w ramach dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie, przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Termin realizacji projektu przypada na miesiące letnie każdego roku w zależności od terminu przekazania środków przez WFOŚIGW w Zielonej Górze.

W ramach zadania firma z która Gmina Strzelce Krajeńskie podpisze umowę może zarówno dokonać demontażu powierzchni dachowej zawierającej azbest lub też odbioru uprzednio ściągniętych płyt. Mieszkaniec nie ponosi żadnych kosztów związanych z tym działaniem.
Na końcu mieszkaniec otrzymuje stosowny protokół potwierdzający legalność zdania odpadu.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości zainteresowani dotacją, planujący usunięcie azbestu, winni złożyć wniosek o dotację na realizację tego zadania.

Wszelkich informacji udziela:

Artur Skotarczak
e-mail: srodowisko@strzelce.pl
tel. 95 76 36 335 wew. 335
nr pokoju: 35 (II piętro)