Publiczne jednostki oświatowe

Żłobek

Żłobek Samorządowy w Strzelcach Krajeńskich

ul. Drzymały 4
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. 95 763-24-49
e-mail: zlobek@strzelce.edu.pl
www.bib.zlobek.strzelce.pl

Przedszkola

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Strzelcach Krajeńskich

ul. Brygady Saperów 35
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. 95 763-21-51
e-mail: przedszkole1@strzelce.edu.pl
www.bip.ps1.strzelce.pl
Przedszkole Samorządowe nr 2 w Strzelcach Krajeńskich

ul. Słowackiego 19
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. 95 763-29-07
e-mail: przedszkole2@strzelce.edu.pl
www.bip.ps2.strzelce.pl

Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Krajeńskich

ul. Ks. J. Popiełuszki 31
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel./faks: 95 763-29-62
e-mail: sp1@strzelce.edu.pl
www.bip.sp1.strzelce.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Krajeńskich

ul. J. Słowackiego 14
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel./faks: 95 763-27-67
e-mail: szkola2@strzelce.edu.pl
www.bip.sp2.strzelce.pl
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Kremera w Bobrówku

ul. Choszczańska 7
66-510 Bobrowko
tel./faks: 95 763-51-27
e-mail: spbobrowko@strzelce.edu.pl
www.bip.spbobrowko.strzelce.pl
Szkoła Podstawowa w Ogardach

Ogardy 26
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel./faks: 95 763-54-94
e-mail: spogardy@strzelce.edu.pl
www.bip.spogardy.strzelce.pl

Szkoła Podstawowa w Tucznie

ul. Szkolna 1, Tuczno
66-510 Bobrowko
tel./faks: 95 763-51-25
e-mail: szkolatuczno@strzelce.edu.pl
www.bip.sptuczno.strzelce.pl
Szkoła Podstawowa w Wielisławicach

Wielisławice 1
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel./faks: 95 763-21-71
e-mail: spwielisławice@wp.pl

Szkoły średnie

Liceum Ogólnokształcące im. M. Rataja
66-500 Strzelce Krajeńskie
ul. Kościuszki 29
www.liceumstrzelce.edupage.org
e-mail: liceumstrzelce@gmail.com
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
66-500 Strzelce Krajeńskie
ul. Al. Wolności 7
tel. 95 763 11 45
e-mail: zsckustrzelce@op.pl

Pozostałe

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
ul. Kościuszki 28
66 – 500 Strzelce Krajeńskie
tel. 95 763 11 05
e-mail: sosw.strzelce@interia.pl
www.soswstrzelce.edupage.org
Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Strzelcach Krajeńskich
ul. Aleja Wolności 42
66 – 500 Strzelce Krajeńskie
tel. 95 76 33 219
e-mail: osiw.strzelce@ohp.pl
https://tinyurl.com/y7udzsyv