Komisje Rady Miejskiej

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich:

1) Marek Adamus – Przewodniczący
2) Bożena Mrożek – Wiceprzewodniczący
3) Magdalena Hliwa-Iberhan
3) Dariusz Kłosiński – Członek
4) Mirosława Niedźwiedź – Członek

Skład osobowy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich: 

1) Roman Gajowczyk – Przewodniczący                         
2) Marcin Cichowicz – Wiceprzewodniczący
3) Dariusz Dolaciński – Członek
4) Magdalena Hliwa-Iberhan – Członek
5) Jadwiga Janusz – Członek
6) Dariusz Kłosiński – Członek
7) Jolanta Sikora – Członek
8) Michał Wianecki – Członek

Skład osobowy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich:

1) Krzysztof Paluta – Przewodniczący
2) Bożena Samerdak – Wiceprzewodniczący
3) Marek Adamus – Członek
4) Karolina Bącler – Członek
5) Bożena Mrożek – Członek
6) Józef Waszak – Członek

Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich:

1) Dariusz Dolaciński – Przewodniczący
2) Dariusz Kłosiński – Wiceprzewodniczący
3) Jolanta Sikora – Członek
4) Michał Wianecki – Członek