wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Komisje Rady Miejskiej

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich:

Marek Adamus – Przewodniczący
Dariusz Dolaciński – Wiceprzewodniczący
Dariusz Kłosiński – Członek
Bożena Mrożek – Członek
Mirosława Niedźwiedź – Członek
Roman Gajowczyk – Członek

Skład osobowy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich: 

Robert Butkiewicz – Przewodniczący
Roman Gajowczyk – Zastępca przewodniczącego
Marek Adamus – Członek
Michał Huber – Członek
Jadwiga Janusz – Członek
Dariusz Kłosiński – Członek
Dariusz Dolaciński – Członek
Mirosława Niedźwiedź – Członek
Jan Sagan – Członek

Skład osobowy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich:

Zbigniew Lepiato – Przewodniczący
Bożena Samerdak – Zastępca przewodniczącego
Marcin Cichowicz – Członek
Michał Huber – Członek
Bożena Mrożek – Członek
Mirosława Niedźwiedź – Członek
Krzysztof Paluta – Członek
Józef Waszak – Członek

Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich:

Krzysztof Paluta – Przewodniczący
Jan Sagan – Wiceprzewodniczący
Mirosława Niedźwiedź – Członek
Marek Adamus – Członek