wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Wiceburmistrz


Dorota Grzesiak – wiceburmistrz Strzelec Krajeńskich


telefon:  95 763 63 14
adres e-mail: sekretarz@strzelce.pl


Wykształcenie wyższe, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Integracja Europejska. Pracę w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich rozpoczęła w marcu 1985 r. Od kwietnia 1995 do końca 2006 roku pełniła funkcję Sekretarza Gminy Strzelce Krajeńskie. Od kwietnia 2007 roku do czerwca 2011 pracowała na stanowisku głównego specjalisty ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich. W lipcu 2011 roku objęła stanowisko zastępcy dyrektora Zespołu Wychowawczo – Oświatowego w Strzelcach Krajeńskich. Urodzona w Strzelcach Krajeńskich. Jest mężatką, mąż Alfred, córka Monika. 

Wolny czas najchętniej spędza z rodziną. Kocha zwierzęta i lub gotować. Gminę Strzelce Krajeńskie ceni za zielone serce – malowniczy krajobraz, spokój, przepiękne jeziora, lasy i łąki.