wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Konsultacje ws. planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czyżewo

Status konsultacji:

Zakończone

Data rozpoczęcia konsultacji:

5 lipca 2021

Data zakończenia konsultacji:

26 lipca 2021

Burmistrz Strzelec Krajeńskich zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czyżewo.

Termin wyłożenia dokumentacji:
od 5 lipca 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

Miejsce wyłożenia:
– siedziba Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie (w godzinach urzędowania, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 95 763 63 42)

–  na stronie internetowej www.bip.strzelce.pl w zakładce „Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – Plany
w opracowaniu”. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się online w dniu 14 lipca 2021 r.  o godzinie 11.00 na specjalnie stworzonej platformie komunikacyjnej.

Uwagi mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 sierpnia 2021 r.

Szczegóły w załączonym obwieszczeniu oraz na stronie https://bip.strzelce.pl/339/Plany_w_opracowaniu/

Załączniki