wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodawa z 11 lipca 2022

Status konsultacji:

Zakończone

Data rozpoczęcia konsultacji:

15 lipca 2022

Data zakończenia konsultacji:

29 lipca 2022

Wójt Gminy Kłodawa Zawiadamia, że na wniosek z dnia 27.04.2022r. uzupełniony 06.07.2022r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 22 na odcinku Gorzów Wielkopolski – Strzelce Krajeńskie oraz, że wystąpiono do organów współdziałających o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej oceny – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla tej inwestycji.

W czasie trwania postępowania można zapoznać się z materiałami dotyczącymi planowanego przedsięwzięcia w siedzibie Urzędu Gminy Kłodawa przy ul. Gorzowskiej 40 w miejscowości Kłodawa, w godzinach urzędowania.