wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czyżewo

Status konsultacji:

Zakończone

Data rozpoczęcia konsultacji:

18 lutego 2022

Data zakończenia konsultacji:

25 marca 2022

Burmistrz Strzelec Krajeńskich zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czyżewo

Termin wyłożenia dokumentacji:
od 18 lutego 2022 r. do 11 marca 2022 r.

Miejsce wyłożenia:

  • siedziba Urzędu Miejskiego w  Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie (w godzinach urzędowania, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 95 763 63 42),
  • na stronie internetowej www.bip.strzelce.pl w zakładce „Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – Plany w opracowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się online w dniu 25 lutego 2022 r. o godzinie 13.00 na specjalnie stworzonej platformie komunikacyjnej.

Uwagi mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2022 r.

Szczegóły w załączonym obwieszczeniu oraz na stronie https://bip.strzelce.pl/349/3217/Projekt_uchwaly/