wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Ogardy

Status konsultacji:

Zakończone

Data rozpoczęcia konsultacji:

29 lipca 2021

Data zakończenia konsultacji:

9 sierpnia 2021

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.: “Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Ogardy”. (USC.526.2.2021)